FFF – FYRAFTENS FORDYBELSE DEN FEMTENDE

Med premiere den 15. februar 2023 sættes et nyt skib i søen. Under pandemien blev der i november 2020, med behørig afstand, holdt møde om nye formater for arrangementer – drømme om at krydse forskellige fagligheder og måske skabe noget mere interaktivt end det klassiske foredrag, gerne et fyraftensmøde som en slags samtalesalon, hvor der er plads til, at de fremmødte kan spørge ind og bidrage til dagens tema. De tre F’er kan lede tankerne hen på de syv F’er: fruentimmere, folkehold, fattige, fallenter, fjolser, forbrydere og fremmede, der ved Grundloven af 1849 var udelukket fra at deltage i folkestyret. Med museets fokus på de kvindelige kunstnere indledes med at se nærmere på fruentimmernes forhold.

15. februar kl. 16-17.30: Mag.art. Charlotte Christensen om Ejnar Nielsens kvinder
Ejnar Nielsen kendes i vore dage særligt for sine dystre, i bund og grund gudsforladte skildringer af fattige landsbyfolk i Gern i Jylland.
I perioden mellem 1910 og 1910 udførte han en forbløffende og ofte gådefuld serie af portrætter og realistiske malerier af kvinder, der stod ham nær. Iblandt dem var hans første hustru og hans mor. Foredraget vil præsentere disse billeder, og give et udblik over Ejnar Nielsens og hans samtids kvindebillede.
Entré: 75,00 kr.
15. marts kl. 16-17.30: Cand. mag. Dorthe Chakravarty om Tjenestepigeforeningen
I 1899 indkaldte Marie Christensen Københavns tjenestepiger til et hemmeligt møde. Det blev begyndelsen på Tjenestepigeforeningens kamp for at ændre de elendige forhold, tjenestepigerne arbejdede under. Foredraget handler om Marie Christensen og landets tusindvis af tjenestepiger, som gennem erindringer har fortalt om uretfærdighed og misbrug af magt - og om, hvordan nye tider og strømninger gav mulighed for at forandre arbejdslivet.
Museumsdirektør Teresa Nielsen supplerer med fortællingen om, hvordan kunstneren Susette Holten i 1895-1896 gjorde mælkebøtten - der også ses på Tjenestepigeforeningens banner - til billede på kvindernes engagement.
Entré: 75,00 kr.
15. maj: Pia Fris Laneth om ordinering af de første kvindelige præster

15. juni: Teresa Nielsen om Ejnar Nielsens blomster