Hvorfor EGNSBETON? Ideen sprang af rejseminder fra Sverige, hvor mange egne har individuelt udformede afspærringsklodser/Hoffmann-klodser. I Dalarne er de øverst forsynet med en Dalar-hest, en anden kommune har en springende laks som ikon, og på Gotland er hele klodsen formet som en af øens karakteristiske får.

Vejen Kunstmuseums omdrejningspunkt er billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen (1861-1941). Til Kulturfestivalen var det naturligt at satse på et skulpturprojekt, der skal gå ud i hans egn, Vejen Kommune. Med afsæt i hans hovedværk, TROLDESPRINGVANDET, var det oplagt at satse på
beton, der findes alle vegne, er overkommeligt at betale og slidstærk – og kan tåle at stå hvor som helst. Beton er en del af hverdagen og ses i forbindelse med veje, trapper, broer og tunneller. Som skulpturmateriale har det levet en relativ beskeden tilværelse med enkelte markante undtagelser som TROLDESPRINGVANDET i Vejen.

EGNSBETON sætter fokus på materialets skulpturelle potentialer.

Det er Vejen Kunstmuseums ønske, at skulpturprojektet skal foldes ud udenfor museets vægge – rundt om i hele Vejen Kommune, som museet er en del af. I brygger Carl Jacobsens ånd skal skulpturerne ud, hvor folk færdes – og tilmed ud, hvor folk slet ikke forventer at møde kunsten. EGNSBETON-2013 består af værker, der placeres på uventede steder som brønddæksler på en mark i Skodborg, muteringer af kantstensbelægninger ved et fortov i Øster Lindet eller en kant foran Vejen Idrætscenter. Ved at satse stringent på beton, er de skulpturelle værker relativt hærværkssikre. De kommer til at stå i en længere periode fra præsentation i uge 35 og frem til foråret 2015, så de fortsat står fremme, når Esben Klemann fra december 2014 er udstillingsaktuel på Vejen Kunstmuseum.

En af Esben Klemanns skulpturelle Hoffman-klodser blev i maj 2013 opstillet i en afspærringsrække på parkeringspladsen foran Vejen Idrætscenter, hvor lederen Jakob Sander straks var med på tanken. Dér afføder værket kommentarer som: "Hov, er det inventar… er det en skulptur… er det kunst?!?" Missionen er nået: Forbipasserende stopper op, kommer til at tænke og snakke om materialet, skulpturel form og kunstens væsen. Taler projektets værker til folk midt i deres hverdag, får de måske også lyst til at drage rundt i Vejen Kommune for se nogle af de øvrige værker, som Esben Klemann laver til de andre udvalgte steder...

 

I begyndelsen af april 2013 gik placeringsjagten over to dage med kørsel rundt i Vejen kommune. Konkrete værker er drøftet til ti lokaliteter i Skodborg, Bække, Øster Lindet, Gesten, Jels, Holsted, ved Kongeåen, Rødding, Glejbjerg og Vejen, hvor der kommer tre værker i bybilledet tæt på museet samt den muterede kant ved Vejen Idrætscenter. Opstillingstilladelser er nu alle ved at være i hus. I samråd med DSB og Banedanmark er det også lykkedes at få tilladelse til at opstille værker ved de tre DSB-stationer, der spænder på tværs af kommunen fra Vejen i øst til Holsted i vest.

De første 5 egnsspecifikke skulpturer blev støbt hos entreprenør Frisesdahl mandag den 17. juni. Formene åbnes den 2.-3. juli, og den sidste portion skulpturer støbes den 1. august, hvorefter det skal gå stærkt med at få åbnet formene og få værkerne sat op, så de kan være klar til fredag den 23. august, når EGNSBETON lanceres. I løbet af de kommende uger udfører Esben Klemann flamingoforme i sit værksted i København, hvorefter de transporteres til Vejen af vognmand K. Hansen.

Arrangementer
EGNSBETON-2013 kommer til at omfatte:

1) 12-15 stedspecifikke værker rundt om i Vejen Kommune.

2) En præsentationsudstilling på Vejen Kunstmuseum, hvor man kan finde beskrivelser af arbejdsgange, fortællinger om de enkelte lokaliteter, skitser og tegninger samt lidt om Esben Klemanns virke.

3) En folder med fortællinger om værkerne, kort over placeringer samt gode fotos og omtale af endnu et par steder med døgntilgængelig kunst: det historiske anlæg i Skibelund Krat (5 minutters kørsel fra Vejen), skulpturparken i Tørskind grusgrav og den nutidige skulpturpark Skovsnogen (én times kørsel fra Vejen).

4) Der annonceres fællesudflugter i bus rundt til de stedspecifikke værker samt formodentlig foredrag i en række lokale foreninger, hvor fortællingen koncentreres om netop dét værk, der er sat i det lokalområde. Det kunne fx være et aftenforedrag i Skodborg om muterede brønddæksler og derudfra en snak om billedhuggerens virkemidler, kunstens placering i det offentlige rum etc.

5) Der vil også blive afviklet mindst et KUNSTNERMØDE på Vejen Kunstmuseum, hvor Esben Klemann kommer og fortæller om sit virke.

6) I uge 35-37 er der en vinduesudstilling i udvalgte butikker i Vejen med billeder af og fortællinger om skulpturerne, der kan opsøges rundt om i kommunen. Plancherne kommer siden på turné til kommunens biblioteker og andre institutioner som ambassadører for projektet.
  
En model i 1:1 af en bænkkonstruktion, der forlænger dele af perrontunnelen ved Vejen Station.