Klemanns støbeforme åbnes hos entreprenør Frisesdahl
- og de første fem EGNSBETON-skulpturer spules


Af Teresa Nielsen museumsleder, juli 2013

Den første portion værker til projekt EGNSBETON blev støbt mandag den 17. juni 2013 lidt udenfor Askov hos entreprenør Hans Frisesdahl a/s, der sponserer processen. For at være sikker på, at betonen i de største forme er hærdet af, skal de stå i mindst et par døgn. I denne arbejdsgang fik de fred i lidt over en uge, mens andre arbejdsopgaver kaldte. Den 2.-3. juli var Esben Klemann igen hos entreprenør Frisesdahl. Denne gang skulle formene åbnes.

I det store fælles værkstedsareal i Kulturfabrikken på Amager laver Esben Klemann skulpturformene i store blokke af flamingo, som entreprenøren har sponseret. Ned i det hvide materiale åbner han – blandt andet med brug af en el-varmet skæretråd – den form, det hulrum, som betonen siden fylder ud. Flamingoblokkene forstærkes med en solid træramme og flyttes af K. Hansen Transport, Vejen, fra Amager til Askov. Hos entreprenøren hældes betonen i og hærder. Så kommer det afgørende øjeblik. For første gang træder skulpturens form for alvor frem, og billedhuggeren kan se, om spændingen holder – om den negative form overført i beton svarer til det mål, som han har arbejdet frem imod. Erfaring gør selvfølgelig, at han med tiden bliver mere og mere sikker, men åbningen af formene vil formodentlig altid være lidt som juleaften – spændingen forbundet med at se, om det hele lykkedes, er der sket små forskydninger i processen, måske effekter, der kan bidrage til skulpturens udtryk?

 
Billedhugger Esben Klemann (lys t-shirt) og Frederik Madsen starter afbrækning af flamingoen på vej ind til beton-bueslaget, der nu står nedfældet på parkeringspladsen ved Rema 1000 i Vejen.

Sammen med Vejen Kunstmuseums forvalter, Frederik Madsen, kastede Esben Klemann sig ud i arbejdet. For at få skulpturerne fri af formene, skal flamingoen brækkes af. Der er ingen lette genveje – andet en at hælde dunke af acetone over klumpen, men det ville være en fæl oplevelse for alle parter! Og tung er arbejdsgangen ikke. Tværtimod er det en ret munter proces at se flamingoen flyve og fare i alle retninger mens betonformerne gradvist træder frem. Og glædeligt er det, at alt er lykkedes – de endelige skulpturer svarer nøje til Esben Klemanns forventninger. Hurra, og egnen omkring Vejen er blevet fem underspillede, underfundige skulpturer rigere!

 
Gradvist får Esben Klemann og Frederik Madsen brækket så meget flamingo af, at skulpturens spændte bueslag bliver tydeligt. Forude venter højtryksspuling, der tager det meste af de små flaminogrester.

I denne arbejdsgang bliver der åbnet forme til opstilling på torvet foran Gesten Skole, hvortil Esben Klemann har modelleret en form, der mimer den lokale brandpost, en bænkkonstruktion skal videre til pladsen øst for Holsted Station, bueslaget og den store pullert/borne kan i dag ses tæt på Vejen Kunstmuseum. Den førstnævnte er kommet i jorden ved Rema 1000, den anden i Lindegade. Den femte skulptur, der blev taget ud af formen, var den lange bølgende kant, der nu ligger ved den lille kunststofbane foran Vejen Idrætscenter.

     
Fra venstre mod højre ses skulpturerne til Gesten, Lindegade og på det sidste billede ligger kanten til Vejen Idrætscenter foran bænkskulpturen til Holsted Station.

Godt at det har været en dejlig, varm sommer! Onsdag den 3. juli bød på masser af koldt vand. I entreprenørens veltilrettelagte plads til højtryksspuling blev skulpturerne renset af en efter en, så der kun var bittesmå rester af flamingo tilbage, og de kan siden slides væk af vejr og vind og nysgerrige fingre.

   
Veltilfreds hviler Esben Klemann ud på sin beton-bænk-skulptur, der i løbet af august opstilles ved Holsted Station. Den er nøje tilpasset arealets SF-stensbelægning, og får det til at se ud, som om stenene på dette sted er muteret, og belægningen har løftet sig helt op i siddehøjde! Spulingen giver en fin tågeregn alle vegne, og tilbage står de klare, skarpskårne skulpturer. Næsten lige så nøjagtig som bronze flyder betonen ind i formen og leverer tro kopier af de hulrum, som Esben Klemann har lavet i flamingoblokkene.

Forud venter på dette tidspunkt den anden støbefase den 1. august 2013.