Seks af Esben Klemanns skulpturforme
støbes hos
entreprenør Frisesdahl

Af Teresa Nielsen museumsleder, 5. september 2013

Den 2. august 2013 stod Christian hos entreprenør Frisesdahl for støbning af den anden portion skulpturer til EGNSBETON. Han blev assisteret af Erling og siden også af Jesper. Per fra Unicon gav også en hånd med undervejs.

 

Parat står seks af Esben Klemanns træarmerede flamingoforme. Her ses fra venstre formen til pullerten til Brørup Station, hullet til Bække, kantstenen til Øster Lindet og bænken til Vejen Station. De to brønddæksler til Skodborg lå udenfor billedet til højre på gulvet.

 

Formen til Esben Klemanns hulskulptur til torvet ved Dagli’ Brugsen i Bække rager op som et fyrtårn. Det er svært at forestille sig, at flamingoen siden forsvinder og kommer til at udgøre hullet.

 

Først fyldes den nederste del af skulpturformen til Bække, hvorefter den anden del af formkassen skrues på og beton fyldes om flamingotårnet, hvor der siden bliver hul. Øverst oppe, der siden bliver bunden, når skulpturen kommer i jorden, sættes en tynd slange i betonen, så der kan blive dræn i bunden af skulpturen.

 

Christian og Erling afventer, at Per starter båndet med betonen. Nu skal formen til den muterede kantsten til Øster Lindet gradvist fyldes op. Det er en smal form, så mureskeerne sættes omkring for at få mindst mulig beton ved siden af, når det spyttes ud.

 

Kantstensformen er dyb. Esben Klemann har valgt at lade den vokse op. For at være sikker på, at betonen flyder godt ud i formen, vibrerer Christian inden han og Erling tager fat på næste påfyldning.

 

Afslutningsvis skal den dybe form vibreres omhyggeligt – en vigtig proces, hvor den tunge groft grynede beton bliver helt glat og flydende, så den, som flydende bronze, kommer ud i hele formen og laver et præcist aftryk. Per træder beredvilligt til og holder vibratoren, så Christian kan få slangen ned i bunden af formen.

 

Den største form, der skal fyldes, er den til bænken ved Vejen Station. Den når op på at veje omkring 1,5 tons. Den lange, relativt smalle form skal armeres godt, og har et hævet parti på midten. Christian er nede at kigge i formen, for der er bekymring om, hvordan betonen skal flyde ind og fylde op midt i formen. Der bliver boret store lufthuller, der også kan bruges til at måle ned til betonen.

 

For at sikre en jævn udflydning af betonen bliver der lagt en vibratorslange i bunden af formen fra begge ender, og påfyldningen kan indledes.

 

Hvor det ikke er til at nå ind, bliver der også forsøgsvis vibreret på siderne af formen. Målinger gennem toppen af formen viser, at der er beton nedenfor – at formen forhåbentlig er helt fyldt op. Da den blev åbnet viser det sig dog, at der har været en lille uforudsigelig luftlomme, men den betyder heldigvis ikke noget for bænkens holdbarhed. Den er godt armeret.

 

På gulvet ligger formene til de to brønddæksler til engen vest for Skodborg Kirke. De er helt enkle og skal bare fyldes med beton, der forstærkes med et enkelt lag armeringsnet.

 

Jesper, der ellers er mekaniker hos Frisesdahl, kommer forbi og giver en hånd med ved støbningen, og viser sig også at være god til at rette betonen af i dækselformene.

 

Den høje, slanke form til pullerten til opstilling ved Brørup Station var for spinkel til at blive fyldt direkte fra betonkanonen. Fra en trillebør fyldte Christian fra Frisesdahl, atter assisteret af Per fra Unicon, den lille mængde beton op, der skulle til for at fylde formen.