SPOR
Bente Skjøttgaards 10 tons tunge rødlersrelief nord for Bække

Fortællingen om Bente Skjøttgaards SPOR er skrevet til museets blad "Kunst omkring Trolden" nr. 2 2011

Indvielse finder sted ved relieffet lørdag den 9. april kl. 15, hvor borgmester Egon Fræhr holder tale og kunstneren vil være til stede. Som afsæt for det mægtige projekt har Bente Skjøttgaard taget oplysningerne om, at der i 1600-tallet årligt blev drevet 100.000 okser ad Hærvejen til kvægmarkeder i Tyskland og Holland.Kvæget var datidens helt store eksportvare. Før kølevognen blev opfundet, måtte dyrene selv vandre til slagteriet. De blev drevet ad Hærvejen på Jyllands højderyg. Her var tørrest - færrest vandløb og vådområder at forcere.

Tankerne om kvægets vandring er resulteret i et mægtigt relief, der ligger nedfældet lige op til et stykke fredet Hærvej ved rastepladsen ca. 5 km nord for Bække ad hovedvej 417, Ribe-Vejle Landevej (se kort over stedet på: www.skjoettgaard.dk). Det blev til ved, at Bente Skjøttgard i februar 2010, takket være kvægavler Stig Benzon, fik drevet en flok fredet oprindelig jysk landkvæg hen over en 10 tons stor lerflade. Dyrene kom dermed til at sætte deres tydelige
klovspor i den levende historie om Hærvejen – der også kaldes Oksevejen. Projektet blev til virkelighed gennem et godt samspil med Gråsten Landbrugsskole, der stillede deres store lade til rådighed, og hvor eleverne og personale hjalp undervejs.

Lerfelterne blev fragtet til Petersen Tegl ved Broager. Firmaet har en lang tradition for at samarbejde med kunstnere, og har til dette projekt stillet materialer og arbejdskraft til rådighed for Bente Skjøttgaard.

Efter brænding står relieffet som en lav rød ruin. Det ligger nu, så man kan gå ind over og opleve klovsporene. Den omkring 30 m2 store, flade består af 187 felter på ca. 50x55x15 cm. Efter aftale med den private jordejer, Jakob Askjær, er relieffet SPOR nedfældet på hans jord i et skelområde lige op til det fredede stykke Hærvej, få hundrede meters gang nordvest for rastepladsen. Stedet appellerede straks til kunstneren, fordi Hærvejens vandrerute her går hen over et areal, hvor man fure ved fure i nord-sydgående retning ser, at Hærvejen har været et bredt udvalg af spor, der over århundreder blev trukket, hvor det lod sig gøre. Var det ene spor kørt op, trak man et nyt ved siden af. Mod nord snor ruten sig som en beskeden trampesti videre forbi relieffet. Det vil med de mange afvekslende klovspor på bedste vis underbygge genius loci, stedets ånd, på kvægdrivervandreruten.

På Vejen Kunstmuseum er Bente Skjøttgaard allerede repræsenteret i samlingen med et par værker, hvoraf det ene er en amorf kande, der i sin uortodokse form minder om ånden i Hansen Jacobsens keramiske arbejde. Relieffet SPOR præsenteres i perioden 9. april til 18. september 2011 med en film og forskellig dokumentation på Vejen Kunstmuseum. Alle er velkomne – der er gratis adgang.

SPOR indvies med et specialarrangement, der finder sted ude ved relieffet lørdag den 9. april kl.15, hvorefter borgmester Egon Fræhr holder tale. Arrangementet fortsætter i det nærved liggende Kragelund Forsamlingshus, hvor instruktør Rikke Rørbech fremviser sin dokumentarfilm om værkets tilblivelse. Dertil fortæller Bente Skjøttgaard og hendes samarbejdspartnere om det store reliefs tilblivelse. Alle er meget velkomne til at tage del – det er gratis at være med.
 

Fokuspræsentation på Vejen Kunstmuseum
I perioden fra den 9. april til og med søndag den 13. november 2011 kan man på Vejen Kunstmuseum se en præsentation af nogle af Bente Skjøttgaards skitser og arbejdsmaterialer, prøvefelter til relieffet og dertil se Rikke Rørbechs film om projektet.
Der er i et oplag på 10.000 fremstillet et postkort, der præsenterer dette døgntilgængelige kunstværk, der ligger på et sted langt fra, hvor man ville vente at møde kunsten!


Kunst langs Hærvejen

SPOR er blevet til som en del af Statens Kunstfonds projekt Kunst langs Hærvejen. Det tog tilbage i 2008-09 afsæt i at tolv kunstnere på tværs af Fondens arbejdsområder (foto, maleri, skulptur, arkitektur, teater, kunsthåndværk og design) blev bedt om at skabe hvert sit værk som et bidrag til
at markere Hærvejen. Kunstnerne er i alfabetisk rækkefølge: Marin Erik Andersen, Sys Hindsbo, Per Bak Jensen, Ole Jensen, Sophia Kalkau, Per Kirkeby, Tage Lyneborg, Ursula Munch-Petersen, Bente Skjøttgaard, Pia Tafdrup, Bent Sørensen og Katrine Wiedemann. Seks af disse har på forskellig vis gæstet Vejen Kunstmuseum: Pia Tafdrup holdt oplæsnings- og fortælleaften på museet den 8.9.2010, mens Per Kirkeby, Bente Skjøttgaard, Sophia Kalkau og Ursula Munch-Petersen har været og er til stede hen over efteråret 2010 til sommeren 2011 med små udstillinger, der perspektiverer deres bidrag til det store projekt. I museets kiosk kan man møde Ole Jensens bidrag til projektet, et specialfremstillet regnslag, der er produceret i begrænset oplag i samarbejde med H20.

Projektet Kunst langs Hærvejen har også beriget Bække by med Ursula Munch-Petersens keramiske Hærvejsrelief, der er opsat på gavlen af konfirmandhuset, og i skovbunden i Skibelund Krat nedfældes hen på foråret Sophia Kalkaus værk Lenticula.

Læs mere om projekterne her