CAMILLA BERNER art & nature
24 fortællinger

Tekst af Margrethe Kruse Ellegaard i dialog med Teresa Nielsen og Camilla Berner
Foto af dagens låge: Pernille Klemp
Interviewfilm: Mette Mærsk


They Came From Afar
2009

Camilla Berner arbejdede videre med historien om Bjørnekloen og natursynet på denne plante, da hun blev inviteret med på gruppeudstillingen ”Pastiche”, 29.5.-31.8.2009 på Sølyst, Jyderup, ved Skarre Sø – et af Guldaldermalernes yndede motiver.

Set i en botanisk kontekst er 1750 skæringsår for, hvilke planter, der anses for at være hjemmehørende og hvilke der betragtes som invasive, uagtet at mange af de hjemmehørende planter over århundreder gradvist er indført af fx munkene og andre rejsende.

Camilla Berner og en biolog tog en sejltur med udkig efter invasive- og guldalderplanter. Undervejs kortlagde de, hvilke arter, der voksede hvor. Registreringen kunne danne afsæt for en diskussion om de ikoniske Guldalder malerier.

Hvor, hvornår og hvordan indgår indførte planter som japansk pileurt, rynket rose og tagrør i fortællingen om det danske landskab? Eksempelvis er det storslåede enkle Skejten et kulturlandskab, som køerne har græsset ned. Havde de ikke været dér, ville de store, åbne, fugtige arealer være vokset til i tagrør.

Camilla Berners kommentar til vores uafklarede forhold til, hvad vi tillader/forbyder i naturen, blev opsætning ude på en tømmerflåde af en silhuetudskåret bjørneklo – en torn i øjet og et åbent spørgsmål.