Vejen Billedskoles GIPS weekend
med Tine Hecht-Pedersen, den 29. og 30. oktober 2005

Af Teresa Nielsen, formand for foreningen Vejen Billedskole

Billedhuggeren Tine Hecht-Pedersen (født 1958) underviser i gipsforløb på Statens Museum for Kunst i Afstøbningssamlingen på Toldboden i København. Hun har stor erfaring med at formidle gips til børn. Hun sagde heldigvis ja til at stå for det forløbet, som Vejen Billedskole afviklede lørdag den 29. okt. kl. 10-17 + søndag den 30. okt. kl. 10-15.

Caroline og Rikke arbejdede med portrætter og  relieffer.

Tina kom til at støbe over både ler og plantedele

Weekenden startede i Skulptursalen på Vejen Kunstmuseum, hvor der er rig lejlighed til at se på Niels Hansen Jacobsens gips skulpturer. Dem er Tine fortrolig med, for på Statens Museum for Kunst har de originalgipsen til "Døden og Moderen". Der blev sankket om form, spiralbevægelser, fingeraftryk og lidt om, hvilke værktøjer og teknikker Hansen Jacobsen havde brugt. Oppe i Billedskolen så vi nærmere på et af hans gipsrelieffer og på nogle af Hugo Lissbergs gipsskulpturer.

Indledningsvis handlede det om en snak om teknik og arbejdsgange og dernæst lavede hver af eleverne i billedskolens lokale et relief/lille friskulptur i vådt ler, og der blev lagt gipsform over. Da den var tør, blev leret fjernet, formen blev vasket, penslet med slipmiddel og dernæst fyldt med gipsmasse til støbing. Den fik lov til at hæde natten over, og om søndagen kunne skulpturerne hugges fir - nu stod der en tro kopi af den oprindelige lerfigur!

Pludselig var det noget lettere at forestille sig, hvordan Hansen Jacobsen havde lavet alle de store skulpturer!

Her ses Søren i gang med at lave gipsform over sit relief

Der blev arbejdet intenst

 

Det meste af søndagen gik med fremstilling af frie former direkte i en kombination af våd gips, sækkelærred, grenstykker og de 'forhåndenværende søm'. Heldigvis var vejret med os, og arbejdet kunne foregå ude i solen på Museumspladsen midt mellem Hansen Jacobsens skulpturer. Resultaterne blev nogle sære fabeldyr, som glade under drog hjem med. Sikke en masse vi alle havde lært!

Tine hjalp med at lave gipsforme over lerfigurerne

Tine assisterer ved støbningenP.S. Da undervisningsforløbet i sin tid blev aftalt, var Tine med sin mand, billedhuggeren Pontus Kjerrmann, på vej til Jordan i Mellemøsten. Der skulle de undervise på Kunstakademiet i hovedstaden Amman. Til brug i undervisningen medbragte de i bagagen blandt andet gipskopier af klassiske danske billedhuggerværker. Det havde været en stor oplevelse - ikke mindst det berigende kulturmøde.

Klik her for at se flere billeder fra Gipsweekenden

 

Til top

Tilbage