Vejen Billedskoles 1. nyhedsbrev

Hvor har det for os, der står bag oprettelsen af Vejen Billedskole, været en dejligt drivkraft at mærke den markante opbakning, som projektet har fået hos de mange elever, støttemedlemmer, Vejen Kommune, sponsorer og andre, der er blevet bedt om assistance. Ingen havde drømt om, at vi skulle starte med det maksimalt mulige: 60 elever fordelt på seks hold à 10 elever. Der er etableret hold om eftermiddagene mandag-fredag samt lørdag formiddag. Medlemstallet er over 125 personer, hvoraf en del ikke har børn i skolen, men netop ønsker at støtte etableringen af billedskolen – en vigtig opbakning! På venteliste er nu 30 børn, og til dem har vi nu et spændende weekend-tibud: Muligheden for at gå på opdagelse i gipsens verden sammen med billedhuggeren Tine Hecht-Pedersen. Det er et forløb, som vi allerede nu regner med at kunne gentage i løbet af det følgende semester, til glæde for flest mulig af billedskolens elever.

Her ses mandagsholdet på billedskolens allerførste dag, den 19. september 2005. Til venstre står Niels Peter Frisesdahl, den ene af Vejen billedskoles sponsorer. Iført billed-skolens flotte s/h T-shirt - som sponsorerne har stillet til rådighed - ses midt for Selma Jensen, foreningens kasserer, og Dorthe Lehmkuhl, mandags holdets lærer. Til højre  står  Jørgen  Laurbjerg,  næstformand  i Vejen Kunst-museums bestyrelse.
Foto: Leif Christensen, LLN-press


Bo Worsøes torsdagshold  fik  den  22. september  besøg af Bjørn Nørgaard


En velvillig sponsor
Selv med det maksimale tilskudsbeløb fra Folkeoplysningsudvalget er det puslespil at få økonomien til at hænge sammen, når billedskolen satser på fordybelsen i forløb af 2-2,5 timer med max. 10 elever pr. hold. Folkeoplysningsudvalget har dog også vist billedskolen stor velvilje ved at give et kærkomment opstartsbeløb til indkøb af staffelier, pensler, kavaletter og andre vigtige redskaber. Dertil har museet bekostet at få indlagt vand, omlagt alarmsystemer og andre nødvendige ændringer for at eleverne f.eks. kunne komme til toiletterne i kælderen. Ud over brugerbetalingen på 500 kr. var gode råd dyre, og forsøget blev gjort: Der måtte findes en sponsor, der kunne hjælp med at få enderne til at nå sammen. En sådan lykkedes det at finde, ved at tre firmaer er gået sammen om at støtte Vejen Billedskoles arbejde. Det drejer sig om:

Morten Oxlund a/s, Hans Frisesdahl a/s og Oxdal a/s
Her skal der lyde en STOR tak til dem, fordi de straks og beredvilligt er trådt til og har gjort det muligt at få billedskolen i gang! Og deres helt utraditionelle ønske om en modydelse har været, at de ved semesterets afslutning modtager et fællesværk, som alle billedskolens elever har været med til at lave – nu får vi se, hvad de 60 unger sammen med deres dygtige lærer kan finde på! 

Selv om opstarten nu er sikret, er det her også på sin plads at fortælle, at bestyrelsens næste opgave bliver at finde ud af, hvordan vi skaffer de nødvendige midler til honorering af en billedskoleleder – en person, der kan være med til at tegne og udvikle skolen. Den opgave kan Vejen Kunstmuseum ikke påtage sig ved siden af at holde den faglige- og udstillingsmæssige fane højt. I det beskedne opstartsregnskab er der heller ikke midler til rengøring – og det bliver dog nok nødvendig med over 60 par fødder gennem lokalerne hver uge. Skulle der blandt støttekredsens medlemmer være en med nogen god idé, hører vi meget gerne nærmere, ligesom vi håber, at byrådets politikere vil vise optimal velvilje overfor det nye tiltag!    

Første fællesarrangement på tværs af billedskolen:
Mød en kunstner – manden bag tegneserien Valhalla

Torsdag den 10. november fra kl. 15-18 kan billedskolens elever få mulighed for at lytte til, spørge og følge tegneren Peter Madsen, der vil vise og fortælle om de tekniske sider af sit arbejde. For de tre timer skal eleverne betale 60 kr. pr. elev. Desuden kan man om aftenen med familie være med til Peter Madsens foredrag, hvor han fra kl. 19.30 fortæller om arbejdet med den bog, som han netop har udgivet med afsæt i H. C. Andersens fortælling ”Historien om en mor”.

Prisen for at deltage i aftenarrangementet er 65 kr. pr. voksen (50 kr. for medlemmer af billedskoleforeningen/kunstforeningen) og 20 kr. pr. barn. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at følges ad – fra sidste år ved nogle af os, at Peter Madsen er meget god til at fortælle om sit arbejde!

Afhængig af tilmeldingerne til de to arrangementer, overvejer vi muligheden for, at børnene kan spise sammen ved at vi i fællesskab bestiller pizza’er til uddeling i billedskolens lokale. I givet fald vil I senere høre mere om det.

Til top  

Tilbage