3. nyhedsbrev – foråret 2006 

Kære medlemmer af foreningen Vejen Billedskole,

Så er andet semester allerede godt i gang med masser af energiske og nysgerrige unger, der afprøver alle mulige materialer og teknikker. Dette nyhedsbrev handler om:

-
 afslutningen af 1. semester
- familieafslutning af 2. semester, Store Ilddag
-
 de vigtige weekendkurser, hvortil det ene har sidste tilmelding mandag  kl. 12
-
 mulighed for at deltage i ”store skraldeindsamlingsdag” den 26. marts 2006 
-
 GENERALFORSAMLINGEN den 28. marts 2006
 

FERNISERING
Det første semester sluttede med den vellykket fernisering i januar, hvor 170 på dagen var mødt op for at se et udvalg af det, som børnene havde lavet. Det var hyggeligt. Folk fik snakket sammen omkring børnenes værker og ved bordene med drikkevarer og snacks – de er jo altid et hit! Lærerne fortalte lidt om deres oplevelser gennem det første semester, og undervejs blev der lejlighed til at overrække fællesværket til skolens gode sponsor: Hans Frisesdahl a/s, Morten Oxlund a/s og Oxdal a/s. Det var Niels Peder Frisesdal, der tog imod det store billede, der vil gøre sig godt på væggen i deres nye domicil. Det er sammensat af 60 små felter. Helt centralt står en iøjefaldende øldåse – mon der er blevet drukket tæt??!! Nej, fortalte den ene af lærerne, Dorte Lehmkuhl. Dåsen var fremme i den uge, da eleverne afprøvede alternative bindemidler til deres farvepigmenter. Man kan med meget forskellige resultater bruge eksempelvis skummetmælk, æggeblomme/hvide, kærnemælk, okseblod og altså øl. Men øllen ville heller ikke have været sjov at drikke, for den skal være gammel og have stået i en lille uges tid!
 

Det var Niels Peter Friesdal, der på sponsorernes  vegne  tog  imod det fællesværk, som formand  Teresa Nielsen  overrakte ved ferniseringen i januar.
Det  får plads  i sponsorerne Hans Friesdal a/s, Morten Oxlund  a/s  og  Oxdal  a/s nye domicil.


 

SALG af billedskole T-shirts
Under udstillingen blev der solgt nogle af Billedskolens T-shirts. De er skænket af sponsorerne, og hver gang der købes en trøje går midlerne direkte og ubeskåret til elevernes materialer. Så køb en trøje, hvis du både vil støtte undervisningen og samtidig være med til at annoncere for sagen! Trøjerne kan købes i museets kiosk. De er sorte med skolens logo påtrykt i hvidt. Logo’et er tegnet af grafisk designer Helle Jensen, der også har skabt Vejen Kunstmuseums logo. Hun er i dag den der styrer den grafiske tilrettelæggelse af Berlingske Erhverv.
 

Danmarks Naturfredningsforenings Landsindsamling af affald søndag den 26. marts – vi mødes kl. 11 på Museumspladsen
Har du også lagt mærke til, at der må være mange medborgere, der har svært ved at finde en skraldespand? Det er utrolig så meget skidt, der ligger rundt om. Værst er det ikke i midtbyen, hvor der er folk, der er ansat til løbende at tage det værste skrald, men kigger man under/i hækken på Museumspladsen og rundt ved parkeringen, er det de særeste sager, der gemmer sig dér! Vil du være med til at bruge nogle timer på at få ryddet i bund, må vi se, hvor langt vi kommer omkring, og hvor meget vi får i sækkene. Indsamlingen foregår som en del af Danmarks Naturfredningsforenings nationale indsamlingsdag.
 

Invitation til alternativ sæsonafslutning for hele familien – STORE ILDDAG. Lørdag den 29. april klokken 10-15
I forlængelse af den gode stemning familierne og generationerne imellem ved ferniseringen, har vi besluttet at omforme ”Store Ilddag” fra at være et forløb, som man skulle tilmelde sig, til i stedet at være vores sæsonafslutning. Vi håber at kunne være ude, hvor i altfald raku-brændingen skal finde sted. I tilfælde af regnvejr fordeler vi nogle af aktiviteterne rundt om på museet.

 

Ved ferniseringen i januar præsenterede billedskolelærerne sig.   Fra  højre foran  maleriet er det Dorthe Lemkuhl, til venstre for hende står Beata Fabricius, Bo Worsøe, Ulla Holm og Lene Kersting.


Alle skolens lærer synes, at det ville være spændende at kunne mødes over rakubrændingen og flere andre værkstedsaktiviteter. Med forbehold for ændringer regner vi med at opstille: 1) et glasurværksted  2) et værksted, hvor vi folder papir – en opfølgning på vinterferiens velbesøgte aktivitet  3) et collageværksted  4) et træskæringsværksted  5) et kultegningsværksted og dertil et par brændingsforsøg. Det ene bliver en slags amuletfabrik, hvor små keramiske værker, der er lavet på forhånd, brændes i dåser. Den anden bliver en ovn bygget rent af avispapir. Der bliver nok at se til og brug for alle hjælpende hænder, så det er dejligt, hvis hele familien er med til at prøve tingene og hjælpe hinanden.
 

I løbet af gipsweekenden i oktober 2005 var vejret med os, og meget  af arbejdet  kunne foregå udendørs på  Museumspladsen,   hvor   der  var et leben under fremstillingen af  skulpturer direkte i den våde gips.

Dertil satser vi på at lave frokosten som et sammenskudsgilde, hvor hver familie tager en god ret med hjemmefra. Vi håber at nogle af museets trofaste hjælpere vil træde til som 'madtanter', og satser også på at der kan blive et kaffe/kagehjørne, så vi kan holde energien på højeste blus dagen igennem!

I løbet af dagen er der mulighed for at ungerne kan vise forældrene indholdet i deres billedskole-mapper, og skal så huske at få dem med hjem, hvis ikke de er blandt de hold, der kører lidt ind i maj.

Vi vil gerne have en forhåndstilmelding fra Jer pr. telefon (75360482) eller mail (museum@vejenkom.dk) senest den 26. april med navn og antal deltagere, så vi har en idé om cirka hvor mange vi skal skaffe plads til omkring spisning m.m. Der vil blive sørget for drikkevarer, så dem behøver I ikke at tænke på. 

 

Lad os håbe, at vi får lige så mange gode oplevelser med de sjove brændinger til  "store Ilddag"  den 29. april,  som  vi  gjorde  sommeren 2004 sammen med  svenske Mio Nilsson  ved  "amuletfabrikken"  i anledning af Vejen Kunst-museums 80-års dag.


GENERALFORSAMLING

og bestyrelsens lille hjertesuk om kunstnermøderne
Foreningen Vejen Billedskole holder generalforsamling tirsdag den 28. marts 2006 kl. 19.30 på Vejen Kunstmuseum.

Ovenpå den meget vellykket opstart håber vi, at rigtig mange har lyst til at møde op og høre om skolens aktiviteter året igennem. Vi vil opfordre til at flest mulig kommer med deres roser, eller måske endnu hellere med den konstruktive ris, der kan være med til at udvikle skolen – alle gode kommentarer modtages. Kan I ikke komme til generalforsamlingen, vil vi meget gerne have kommentarer pr. mail. Dagsorden for generalforsamlingen:

1.              Valg af dirigent og referent
2.
              Årsberetning
3.
              Regnskabsaflæggelse
4.
              Fremlæggelse af budget
5.
              Behandling af indkomne forslag
6.
              Fastsættelse af kontingent
7.
              Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
8.
              Valg af en revisor
9.
              Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, som ikke er i restance med medlemskontingentet.
Bestyrelsen foreslår under pkt. 5 en lille vedtægtsændring

Kort efter den stiftende generalforsamling blev det klart, at det var for snævert at definere bestyrelsen med kun en suppleant. Grundet sygdom mangler vi to bestyrelsesmedlemmer, og vil for en sikkerheds skyld udvide med en ekstra suppleant. Det betyder, at vi skal bruge tre nye bestyrelsesmedlemmer, så I må meget gerne overveje, om I skulle have lyst til at yde en indsats for sagen. Arbejdsbyrden er begrænset, for nu er skolen kommet i gang – det handler om opbakningen, og lyst til at give en hånd med ved særarrangementer, hvis skolen f.eks. skolen skal ’vise ansigt’. Vedtægtsændringen gælder § 5: ”Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af og blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med en formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode og hvert andet år er hhv. 3 og 4 medlemmer på valg. Derudover vælges hvert år 1 suppleant.” Her ønskes teksten ændret til 8 medlemmer defineret med to suppleanter.

 

KUNSTNERMØDERNE – tilmeldingsdeadline nu på mandag den 6. marts kl. 12
Et af bestyrelsens helt store spørgsmål drejer sig om kunstnermøderne. Hvorfor er der - trods den meget gode søgning på den faste undervisning - stort set ingen af skolens elever, der har tilmeldt sig weekendforløbene, hvor de i intense forløb kan få lov til time efter time at arbejde sammen med udøvende kunstnere? Ligger de tidsmæssigt forkert? Er de for dyre? Er de ikke godt nok beskrevet? Kvaliteten er i alt fald i top. De tilbudte forløb giver chance for at møde nogle af vores meget dygtige kunstnere. I oktober 2005 afvikledes en super gips-weekend med Tine Hecht-Pedersen, og til denne sæson har vi udbudt forløbe med John Olsen (der står for museets aktuelle udstilling) og Annette Holdensen, hvis værker vi viste sidste forår. Mødet med John Olsen og papirets muligheder i mange forskellige stofligheder håber vi kan finde sted i den kommende weekend fra fredag den 10. marts kl. 15-18 til lørdag den 11. marts kl. 10-16. Vi har holdt søndagen fri, så man har den til andre opgaver inden en ny uge begynder. I håbet om, at dette brev kan fungere som en rykker, har vi sat tilmeldingsdeadline til mandag den 6. marts kl. 12. SEND STRAKS EN MAIL, HVIS DU VIL VÆRE MED!

Annette Holdensen forløbet, hvor vi bygger huler og udfordrer materialerne på nye måder, finder sted den 19.-20. maj på samme måde med timerne fordelt fredag og lørdag. Forløbene koster 200 kr. pr. gang pr. deltager.

 

Vejen Billedskoles sponsorer er:
Hans Frisesdahl a/s, Morten Oxlund a/s og Oxdal a/s


Til top  

Tilbage