Nyhedsbrev, februar 2008  

 

                

      -         6. semester

-         Siden sidst

-         generalforsamling den 25. marts

-         weekendarrangementer 29.-30. marts og 25. april

-         mailadresser

 

Kære medlemmer af foreningen Vejen Billedskole.

Kære elever i Vejen Billedskole.

 

6. semester

Så er det nye semester godt i gang. Alle de annoncerede hold er startet og er stort set fuldtegnede.

Mon det er den utrolig flotte brochure, der er sendt ud til samtlige børn og unge i kommunen, der har gjort udslaget.

Desværre har vi ikke råd til så flot et program hvert år. Næste gang udkommer det igen i en lidt mere ydmyg form.

 

Siden sidst

Siden sidste nyhedsbrev har billedskolens lærere gennemført 4 succesfulde eftermiddage på museet i efterårsferien, hvor børn og forældre har arbejdet med tegnefilm, maleri og silkemaling.

 

Sophus Ejler Jepsen har sammen med 9 unge fremstillet nat-lys-tegninger og billeder en sen aften på et mørkelagt museum. Kurset begyndte kl. 22 og strakte sig over midnat til kl. 2 om natten. En spændende ny vinkel på et pirrende tidspunkt i en fantastisk samling af skulpturer og billeder.

 

Den 17. november var der fernisering på Billedskolens 5. semester. Rigtig mange børn og forældre var mødt op og glædede sig over de mange tegninger, skulpturer og billeder, der var udstillede i Skibelundsalen.

Pastor Henrik Skov-Pedersen fortalte om engle og billedkunstner Sophus Ejler Jepsen fulgte op med et engleværksted, hvor børn og voksne fremstillede hvide engle, der på himmelstiger forsvandt op i den blå luft under museets kupler. Nogle af dem fortsatte til Rødding, hvor de pyntede op på kommunale juletræer.

 

Generalforsamling

Tirsdag den 25. marts kl. 19.30 afholder vi vores 3. generalforsamling i Billedskolens lokale.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1: Valg af dirigent og referent

2: Årsberetning

3: Regnskabsaflæggelse

4: Behandling af indkomne forslag

6: Fastsættelse af kontingent

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8: Valg af revisor

9: Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Weekendarrangementer

 

Grafik med Jens Bohr

Weekenden den 29.-30. marts begge dage kl. 10 -15 med mulighed for at blive meget længere om lørdagen. Tag selv mad med til spisepauser. Billedskolen laver kaffe, te og saftevand.

Grafiker og billedkunstner Jens Bohr fortæller, at kurset kommer til at indeholde arbejde med dybtryk: Plader, der er ridset, slået og kradset, sværtes ind og tørres af – hvorefter de trykkes på papir i trykpresse.

Det kan blive utrolig smukt, både sort, gråt og hvidt. Uldent og præcist.

Oftest er grafik sort/hvidt – andre farver kan afprøves.

Mulighed for ætsning på zinkplade. Omgæret af mystik – i alt fald mere giftigt! En mere ”kort” kontant streg.

Helst vil vi have jer til at lave engle eller andre vingede væsner fra museets samling.

Arrangementet er for børn og voksne og der er plads til ca. 15 deltagere. Tilmelding skal ske senest 15. marts.


Pris: Voksne 250 kr. for medlemmer 300 kr. for andre.

         Børn     150 kr. for medlemmer 200 kr. for andre.

 

 

Teltby-projekt med Cecilie Bendixen

Lørdag den 26. april kl. 13 er der fernisering på 6. semester. Lige bagefter står Cecilie Bendixen for et teltprojekt på museumspladsen. Vi er alle inviterede til at deltage i en spændende værkstedsdag, hvor vi skal bygge vore helt egne telte.

Cecilie er teltarkitekt og viser, hvordan vi kan arbejde sejldug, stænger, barduner og pløkker sammen til telte/sejl, som kan males i smukke farver.

Vi starter alle med fællesmaterialer, der ikke er så dyre, for derefter at gå over til mere holdbare og varige materialer for de, der har tilmeldt sig og vil have et telt med hjem.

Hvis I vil have et telt med hjem koster det 350 kr. (materiale-udgifter). Det er alle tiders familieopgave!

Af hensyn til Cecilies materialeindkøb er tilmelding senest 12. april nødvendig til Selma Jensen!  

 

Mailadresser

Det er dyrt at sende breve, så bestyrelsen har talt om at sende nyhedsbrevene som mail til alle de, der har en internetadresse. Resten vil stadig modtage det med posten.

Derfor opfordrer vi alle, der ønsker at modtage nyhedsbrevet på denne måde, til at sende deres internetadresse til Selma Jensen. Det årlige girokort vil stadig komme med posten.

 

Vel mødt til forårets arrangementer – mød talstærkt op!!

Tilmeld jer hos Selma Jensen. Telefon: 75 36 01 50, mail: selma.jens@mail.dk

 

 

Tilbage