3. semester, 22. oktober 2006

5. nyhedsbrev siden opstart i efteråret 2005

Kære medlemmer af støtteforeningen for Vejen Billedskole samt elever i billedskolen, 

Så er alle godt i gang! Det er i 3. semester lykkedes at starte fem hold med i alt 48 elever. Vi har fået en ny lærer, Jette Löwen Dall (sidsteårselev på keramiklafd. på Designskolen, Kolding), til afløser for Dorthe Lehmkuhl, der havde mange andre opgaver, hun skulle varetage som lærer på Grønvangsskolen. Både hun og Ulla Holm skal have STOR tak for den energi, som de har lagt i billedskolens opstart, og som Ulla fortsat gør som en del af skolens bestyrelse.
En STOR tak skal også gå til Jens Langkilde, der som frivillig hjælper i løbet af sept.-okt. har fremstillet seks fine udklapsbænke til brug i billedskolen og på museet. Dem har han udført på Knudepunktets meget gode træværksted. Bænkene indvier vi i forbindelse med teaterforestillingen den 18. november, men måske også på udflugten den 11. november.

 

Her ankommer Jens Langkilde med de  seks nye  bænke til brug i billedskolen og på museet

 

Den sidste TAK i dette afsnit skal gå til Vejen Billedskoles sponsorer i de to første semestre – OXDAL a/s, OXLUND a/s og FRISESDAHL a/s. Beredvilligt trådte Morten Oxlund og Niels Peter Frisesdal til inden skolens første hold var blevet til, og har hjulpet skolen gennem den første, svære etableringsfase. Nu trækker de sig, så også andre kan være med til at bære skolen videre. En sponsor er der på nuværende tidspunkt fortsat stærkt brug for, da den omkostningstunge undervisning i små hold ikke kan dækkes af brugerbetalingen – med mindre vi sætter den op til det dobbelte.

Til billedskolens allerførste undervisningsdag var  Niels Peter  Frisesdal  (bagest  til venstre) blandt dem, der var øjenvidner til opstarten

 

 


Vejen Billedskoles tombola og stand til Open-by-night, den 1. september 2006

Museumsassistent Connie Jepsen havde været rundt til byens butikker, hvor rigtig mange med glæde havde foræret fine gaver til brug i Vejen Billedskoles tombolastand på Museumspladsen til Open-by-night, fredag den 1. september. Der skal her lyde en STOR tak til alle de gode gavegivere. Med foreningens kasserer, Selma Jensen, som ’styrmand’ i boden lykkedes det nemlig - takket være et godt besøg - at få indsamlet 1.500 kr. til støtte for billedskolens virke. Pengene vil i dette semester gå til honorering i forbindelse med dukketeaterforestilling til familiedagen, lørdag den 18. november (se nedenfor).

 

Kirsten Abelsen havde malet et flot skilt til Tombola’en.

 

Nogle af Billedskolens lærer og bestyrelsesmedlemmer stod for foreningens stand på Museumspladsen. Her var der et muntert køkken med mulighed for at skyde til måls efter al mulig porcelæn, som vi havde fået forærende fra Kirkens Korshær – en STOR tak til dem også for deres beredvillige hjælp! Meningen var, at man efter målskydning skulle lave mosaikker af de gode skår. Det var der da også en del, der fik lavet i de fine små rammer, som Henning Ranum havde fremstillet på forhånd. Det så godt ud med de mangefarvede porcelænsskår nedfældet i den sorte fugemasse. Ud over de kreative var der også mange, der rent blev fanget af muligheden for at skyde til måls efter det porcelæn, som man til dagligt skal passe på. Der var et muntert liv omkring skyderiet, der så blev pakket ned, da det for alvor blev mørkt. Da kunne kræfterne i stedet bruges på spejdernes stor, flotte klatrevæg, der igen i år var et stort tilløbsstykke. Alt i alt en rigtig hyggelig aften med mange interesserede besøgende.
Ved billedskolens ”Muntre køkken” ses  en  flok  børn  under skydningen.  Yderst  til  højre  står to  af  billedskolens lærer, Lene Kersting og Bo Worsøe.

 

 

 

Udflugt for billedskolens elever til Horsens Kunstmuseum og ARoS, kunstmuseet i Århus, sammen med Rødding Billed- og Dramaskole

Nu skal der ske noget nyt. På opfordring fra Rødding Billed- og Dramaskole, der havde midler til at leje en bus, er vi gået sammen om at lave en udflugt, hvor eleverne får mulighed for at møde en helt anden slags kunst end vi har her.

Lørdag den 11. november starter bussen fra Røding kl. 8.30 og forlader Vejen kl. 8.50. Ud over billedskolebørnene vil der være nogle ’tanter’, der sørger for det praktiske undervejs, ligesom skolens lærere også vil være med. Første stop bliver Horsens Kunstmuseum, hvor deres billedskoleleder har sagt ja til, at de vil tage imod os. Vi deles i to hold. Det ene går i udstillingen og ser på alle de spændende værker, som de har i huset – særligt Mogens Zieler og Bjørn Nørgaard. Det andet hold går i billedskolens lokale og arbejder sammen med nogle af billedskolens ældste elever. Efter 45-60 minutter bytter vi om.
Klokken 12.30 kører vi fra Horsens til Århus, hvor de kl. 14 har et par omvisere klar til os. De vil fortælle os om dele af samlingen. Derefter bliver der tid til at vi samles nede hos den mægtige skulptur ”Boy”, hvor vi kan fordybe os i tegneøvelser og derefter lave endnu et par tegnestop i samlingen. Hvis vejret er i orden, går vi en tur over vejen for at se Århus Rådhus, der er tegnet af arkitekt Arne Jacobsen, og netop er kommet ind som en del af Danmarks Arkitekturkanon. Omkring huset står der nogle fine skulpturer af bl.a. Johannes Bjerg. Han var fra Ødis og et fint eksempel på de kunstnere, der er vokset op her på egnen. Tag fingerhandsker med, for vi kan fint lave et par tegneøvelser udenfor – hvis ikke det regner eller blæser for vildt! 

Alle tager selv madpakke med til frokost. Vi regner med at spise i forbindelse med stoppet i Horsens. Vi har heldigvis allerede tilsagn fra én kagebager, så vi satser også på, at der bliver lidt forfriskninger undervejs.
Forventet hjemkomst er ca. kl. 18. Afgangssted oplyses ved tilmelding. I kraft af at Rødding Billed- og Dramaskole har mulighed for at bekoste bussen, koster det kun 50 kr. pr. barn og 75 kr. pr. voksen at deltage. Som altid finder t
ilmeldingen sted efter først-til-mølle-princippet. Meld dig derfor STRAKS til, hvis du vil være sikker på at komme med!

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet

·           - på mail: museum@vejenkom.dk

·           - direkte på Vejen Kunstmuseum

·            - pr. post til: Vejen Billedskole, c/o Vejen Kunstmuseum, Østergade 4,
  6600 Vejen
 på tlf. 75360482

 


Der  var  stor  koncentrationen under  æskefolderiet  til  Store Ilddag. Anna Henriksen guider ved  det forreste  bord, Kirsten Abelsen i bagrunden.

 

Dukketeater til semesterets fælles familiedag lørdag den 18. november 2006 

Med de gode oplevelser og tilbagemeldinger på ”Store ilddag” – sidste semesters fælles familiedag – har vi valgt atter en gang at afprøve muligheden for at lave et arrangement for hele familien. Vi stater kl. 12 i værkstederne. Undervejs bliver der tid til buffetfrokosten. Som sidst skal hver familie komme med en ret svarende til deres eget behov. Alle bidrag stilles på frokostbuffeten. Denne gang er det fælles tema dukketeater. Med Kirsten Abelsen og skolens lærere ved roret arbejder vi med at fremstille forskellige typer teaterdukker. Undervejs oplever vi sammen en rigtig dukketeaterforestilling, så vi kan se, hvad dukkerne kan bruges til – og mon ikke vi også undervejs får spillet lidt sammen?! Dukkerne kan jo næsten ikke lade være med straks at springe ud i nogle roller! 

For at kunne styre pladsfordeling, kaffebrygning og kagebageri bedes I melde tilbage, hvor mange deltagere i kommer med.

Tilmelding:

-        - på mail: museum@vejenkom.dk

·           - direkte på Vejen Kunstmuseum

·            - pr. post til: Vejen Billedskole, c/o Vejen Kunstmuseum, Østergade 4,
  6600     Vejen
 på tlf. 75360482

 

Tilbage