Niels Hansen Jacobsen
En kort biografisk oversigt

For en fuldstændig biografi se kronologisk biografisk oversigt.

Niles Hansen Jacobsens fotoalbum

Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) var født og opvokset i Vejen. Han uddannedes til billedhugger på Kunstakademiet i København i perioden 1884-1888.

Gabriele og Niels Hansen Jacobsen i Paris
På Kunstakademiet mødte Hansen Jacobsen sin første kone, Anna Gabriele Rohde (1862-1902). Gabriele var en slægtning til maleren Johan Rohde, og var selv udøvende kunstner. Parret bosatte sig i Paris på Boulevard Arago 65, hvor de boede fra omkring 1892 til hen over århundredeskiftet. Under et ferieophold i Danmark 1902 døde Gabriele pludseligt. Ikke længe efter vendte Hansen Jacobsen hjem til Danmark.

Niels Hansen Jacobsen vender hjem til Vejen
Han slog sig ned i sin fødeby Vejen, hvor han boede i Hytten, et aftægtshus til familiens gård. I 1908 giftede han sig med Kaja Jørgensen (1882-1928), en købmandsdatter fra Vamdrup.

1 2 3

Et museum bliver opført
Vejen Kunstmuseum blev indviet den 1. juli 1924. Det symmetriske byggeri dannede rammen om tre funktioner: 1) privatbolig for billedhuggeren og hans hustru, 2) en stor ottekantet sal, det egentlige museum og 3) et atelier, der siden blev inddraget til maleriudstilling. Ægteparret stod for museets pleje og drift, og Hansen Jacobsen boede der frem til sin død i 1941.

Litteratur
Niels Th. Mortensen: Niels Hansen Jacobsen, Odense 1945.
Lise Buurgaard og Agner Frandsen: Træet i Stenen - Niels Hansen Jacobsens grav- og mindesten, Herning 1989.