Gavebrev af 27. juni 1923
fra billedhugger Niels Hansen Jacobsen

 

Denne tekst er scannet fra et håndskrevet, linjeret dobbeltark i folioformat, der opbevares i Vejen Kunstmuseums arkiv. Håndskriften ligner og tilhører formodentlig hans anden hustru, Kaja, født Jørgensen. Påfaldende er det, at billedhuggerens navn nederst er anført med bindestreg som også på hans gravsten, men ikke i øvrige dokumenter.Klik her for at læse scanning af det håndskrevne gavebrev af 27.6.1923

 

Gavebrev til Vejen Kommune.

 

Naar jeg imødekommer det Ønske, der saa smukt har givet sig Udtryk ved Indsamlingen af det Beløb, der er nødvendig for at kunne bygge Lokaler til mine Arbejder, saa de kan ses paa en lignende Maade som nu i Skibelund, er det min Mening, at de efter min og min Hustrus Død, skal tilhøre min Fødeby, det vil sige de originale Afstøbninger i Gibs, som jeg ejer, og en Samling af mine keramiske Arbejder.

Jeg vil her nævne en Række af de større Arbejder i den Orden, som de er bleven til og som kommer ind under den Samling Skulptur, Kommunen herved bliver Ejer af:

 

 1. Thor løfter Midgaardsormen.
 2. Døden og Moderen.
 3. Astronomien.
 4. Natten, der rejser sig.
 5. Militarismen.
 6. Friheden i Slutningen af Aarhundredet.
 7. Skyggen.
 8. Kong Lear paa Heden.
 9. Tiden og Mennesket.
 10. l Storbyens Ørken.
 11. Vølven.
 12. Kæmpen, der klemmer Vand af en Sten.
 13. Foraaret.
 14. Vinranken.
 15. Gravmæle.
 16. Vor Tids Ansigt.Busterne af min Fader og Moder, af Johs. V. Jensen, Jeppe Aakjær, Georg Brandes, H.F. Fejlberg, Johs. Lauridsen og af fru Maren Lauridsen. Endvidere de originale Modeller i Gibs, som jeg eventuelt senere frembringer og mulig ønsker skal staa paa Museet, men disse vil tillige med de keramiske Arbejder blive betegnet af den længst levende.

Naar Museet er færdigt, stiller jeg mine Arbejder op, men forbeholder mig Ejen­domsret over disse for mig og min Hustru, det vil sige Ret til at reproduksere dem i en hvilken som helst Størrelse og Materiale og sende dem til Udstillinger og at sælge disse.

Vejen Kommune maa ikke sælge disse Arbejder og heller ikke lade dem reproduksere.

Administrationen og Indtægterne ved Musæet paahviler og tilfalder mig og min Hustru, saalænge vi maatte ønske det, hvorefter Vejen Kommune overtager det. -

Forudsætningen for dette Gavebrev er, at det Atelier og Arbejdsrum med Beboelseshuset bliver paabegyndt og fuldendt i dette Aar, og at mine Arbejder altid kommer til at staa samlede.

Beplantningen ved Musæet maa være vor Have, saa længe, vi bebor Lejligheden og efter den tid bør det for fremtidige Udvidelsers Skyld høre ind under Musæet. -


 

Den 27 Juni 1923.

N. Hansen-Jacobsen.

 
 

 

 Tilbage