Gavebrevstillæg af 2. august 1939
fra billedhugger Niels Hansen Jacobsen


Denne tekst er scannet fra et tyndt folioformat maskinskrevet ark, der opbevares i Vejen Kunstmuseums arkiv. Gavebrevet er skrevet lidt over 2 år inden billedhuggerens død den 26. november 1941.

FORSIDE

l henhold til Bestemmelsen i mit Gavebrev af 27. Juni 1923 til Vejen Kommune om at den længst levende betegner de senere udførte originale Gibsmodeller og de keramiske Arbejder, der skal tilfalde Vejen Kommune bestemmer jeg herved, at samtlige paa Musæet anbragte Gibsmodeller skal tilfalde Vejen Kommune, ligesom følgende keramiske Arbejder:

De i Musæets Montrer henstaaende Skitser, Skaale m.m. samt en Samling keramiske Arbejder, der henstaar i mit Hjem, og som omstaaende er nærmere betegnet og iøvrigt er mærket V.M. 1 -19.

Samtidig overdrager jeg herved Maleriet af Professor Ejnar Nielsen: Portræt af Kunstnerens Hustru ligesom jeg stadfæster tidligere at have overdraget til Vejen Kommune: Danaidernes Kar, Skitse i Stentøj.

Vejen, den 2.  August 1939.

BAGSIDE

Fortegnelse over de keramiske Arbejder der henstaar i mit Hjem, og som i omstaaende Paategning er overdraget til Vejen Kommune.

 

No.

1

Krukke stor rød

”   

2

    ”        Træstamme

3

Kande paa Tæer

4

Krukke indstøbt i bly

5

    ”     

6

Figur

7

   ”    Mand og kvinde

8

Krukke med Firben

9

     ”      stor rød med Guldplompe

10

Buste Edith Bollerup

11

    ”     Convention

12

Skaal med udbøjet kant

13

    ”     stor flad

14

Fontænmaske

15

Maske af Hansen Jacobsen

16

       ”        Fru Hansen Jacobsen f. Rohde

17

       ”        Georg Brandes

18

Portræt – relief

19

Buste af Anna Klochmann

 

  Tilbage