Skibelundkrat og Niels Hansen Jacobsen

Billedhugger Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) blev født og døde i Vejen, men boede i ti afgørende år i Paris, 1892-1902. Dér skabte han sine symbolistiske værker, hvoraf to står på Museumspladsen­ – ”Døden og Moderen” fra 1892 og det absolutte hovedværk ­”Skyggen” fra 1897. De følgende år skabte han den mægtige skulptur ”Militarismen”, der står ud for Nørregade 19 i aksen fra museet.

Enestående er det, at man i Vejen i 1905 blandt byens 2.000 indbyggere stiftede Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn med det formål at få opført et kunstmuseum. Sådanne ­institutioner hørte dengang til i hovedstaden og købstæderne. ­ Der var flere gode grunde til, at man ville bygge et museum i Vejen:
• Man havde et anerkendt bysbarn, hvis værker man ville sikre.
• Gæster strømmede til egnen til den brede dannelses­institution Askov Højskole og til skolens store grundlovs- og kirkelige møder i Skibelund Krat.
• Byen lå til 1920 i det yderste Danmark. Man ville vise nationale kvaliteter.
• Byen havde et driftigt erhvervsliv, der bakkede op med nationale virksomheder som Alfa Margarine, Cikoriefabrikken Nørrejylland og Phønix Tagpap.

Man nåede langt med planerne, der dog strandede i 1910’erne. Niels Hansen Jacobsen valgte da at bygge sit kombinerede atelier og museum ved indkørslen til Skibelund Krat. Bygningen blev indviet sommeren 1914 og var en tro kopi af den 8-kantede Skulptursal i Den frie Udstillings bygning i København. Den var tegnet af J.F. Willumsen, og Hansen Jacobsen havde været med til at opføre den i 1905 sammen med kollegerne Anders Bundgaard, Rudolph Tegner og Viggo Jarl. Bygningen i Krattet smykkede Hansen Jacobsen med et unikt indgangsparti i bindingsværk, munkesten og modellerede figurer af jætter og skulpturens skytsengel. Den kan i dag ses i ­Lindegade i Vejen.

Da Vejen Kunstmuseum i 1924 blev indviet, rummede det hjem, værksted og museum for Hansen Jacobsen. Atelieret i Skibelund Krat blev kun lejlighedsvis benyttet til større skulpturelle opgaver. Da museet blev for lille, søgte man Ny Carlsbergfondet om støtte til flytning af Skibelundatelieret, der siden 1938 har udgjort den sydlige kuppelsal på museet. Se, det er historien om atelieret, der flyttede ind til billedhuggeren frem for billedhuggeren, der flyttede ud til atelieret!

Over årene blev Hansen Jacobsen ”hofkunstner”, når der skulle opstilles monumenter i Skibelund Krat. Gennem sine mange kontakter til dansksindede grundtvigske folk nord og syd for grænsen blev han, i lighed med brødrene Skovgaard, en af højskolernes yndede kunstnere. Ser man på databasen over Hansen Jacobsens grav- og mindesten, der står rundt om i hele Danmark, er en rød tråd ofte en tilknytning til højskolekredse.