Projektet er støttet af:
Find vej, klik for stort kort

Skibelundteltet besøgte Rødding

Uge 20 – i Sommerlystskoven

Sommerlyst 24, Rødding

 

Læs her om forårsturnéen 2018

Workshopleder: Laura Baruël, designer

Sådan lød tilbudet i foråret 2018:

Sommerlystskoven er et arboret, som betyder ”samling af træer”. Det er typisk et stykke skov, som man har valgt at ”bevare”, som et udvalg/samling af arter i naturen. Området fungerer således som et sted, hvor man kan lære om naturen. Et levende naturmuseum, om man vil.

Mit fokus i projektet er ”Træet”. Træet forstået både som biologisk art, som materiale og som motiv i billed­kunst. Jeg ønsker i løbet af projektperioden at gøre forberedelser til, og udføre, en række fotografier i Som­merlystskoven. Tanken er at de børn, som besøger projektet, skal være med i disse forberedelser og indgå i billederne.

Skoven er et landskabsrum, som i kraft af træerne tilbyder et helt særligt rum for mennesker at være i. Det er et landskab med et nærmest uendeligt antal rum og passager. For et moderne menneske minder skoven på en måde om byen. Et landskab som man ikke kan se igennem, fordi huse eller træer står i vejen. Noget gemmes bag noget andet, og forskellige overflader hæmmer det frie udsyn og det store overblik. Man er inde i krattet. Prisgivet krattet.

 

Den norske arkitekturprofessor Christian Norberg-Schultz udbreder i sin bog ”Nattlandene” nogle teorier om det nordiske – Genius Loci – stedets ånd, og stedets indvirken på de mennesker, som lever på det pågældende sted. Sammenhængen mellem menneske, natur og sted. Han siger bl.a., at kratlandskabet og et konstant foran­derligt vejr er faktorer, som er med til at definere nogle eksistentielle grundvilkår for mennesker i de nordiske lande. At være kastet ud i en uoverskuelig og konstant foranderlig verden.

Men hvad er det så? - dette ”krat”, som er vores landskabelige grundvilkår?

Jeg ønsker i projektet, med de ovenfor beskrevne tanker i baghovedet, og med min designfaglighed, at stille skarpt på træet som materiale; Hvordan kan jeg bruge det som fortællemiddel? Kan jeg flænse det, flække og flette det. Bore huller og sy træstykker sammen, koge det etc. Sammen med børnene udføres kostumer af træ, og der optegnes scenerum i skoven med farvet snor. I dette skovrum opbygges nye rum med træ, børn i kostumer etc. Målet er at skabe et 3D landskabsbillede, hvor ”vi” har indtaget krattet og krattet har indtaget ”os”.


Af Laura Baruël, designer