Skibelundteltet besøger Rødding

Uge 20 – i Sommerlystskoven

Workshopleder: Laura Baruël, designer

Sommerlystskoven er et arboret, som betyder ”samling af træer”. Det er typisk et stykke skov, som man har valgt at ”bevare”, som et udvalg/samling af arter i naturen. Området fungerer således som et sted, hvor man kan lære om naturen. Et levende naturmuseum, om man vil.

Mit fokus i projektet er ”Træet”. Træet forstået både som biologisk art, som materiale og som motiv i billed­kunst. Jeg ønsker i løbet af projektperioden at gøre forberedelser til, og udføre, en række fotografier i Som­merlystskoven. Tanken er at de børn, som besøger projektet, skal være med i disse forberedelser og indgå i billederne.

Skoven er et landskabsrum, som i kraft af træerne tilbyder et helt særligt rum for mennesker at være i. Det er et landskab med et nærmest uendeligt antal rum og passager. For et moderne menneske minder skoven på en måde om byen. Et landskab som man ikke kan se igennem, fordi huse eller træer står i vejen. Noget gemmes bag noget andet, og forskellige overflader hæmmer det frie udsyn og det store overblik. Man er inde i krattet. Prisgivet krattet.

 

Den norske arkitekturprofessor Christian Norberg-Schultz udbreder i sin bog ”Nattlandene” nogle teorier om det nordiske – Genius Loci – stedets ånd, og stedets indvirken på de mennesker, som lever på det pågældende sted. Sammenhængen mellem menneske, natur og sted. Han siger bl.a., at kratlandskabet og et konstant foran­derligt vejr er faktorer, som er med til at definere nogle eksistentielle grundvilkår for mennesker i de nordiske lande. At være kastet ud i en uoverskuelig og konstant foranderlig verden.

 

Men hvad er det så? - dette ”krat”, som er vores landskabelige grundvilkår?

 

Jeg ønsker i projektet, med de ovenfor beskrevne tanker i baghovedet, og med min designfaglighed, at stille skarpt på træet som materiale; Hvordan kan jeg bruge det som fortællemiddel? Kan jeg flænse det, flække og flette det. Bore huller og sy træstykker sammen, koge det etc. Sammen med børnene udføres kostumer af træ, og der optegnes scenerum i skoven med farvet snor. I dette skovrum opbygges nye rum med træ, børn i kostumer etc. Målet er at skabe et 3D landskabsbillede, hvor ”vi” har indtaget krattet og krattet har indtaget ”os”.


Af Laura Baruël, designer

ÅBNE TILBUD FOR FAMILIER
Uge 19, 20, 21 og 22
Eftermiddage kl. 15-17
Lørdage samt torsdag og fredag i Kristi himmelfart kl. 11-15
Ugens workshop åbnes for alle - med masser af tid til fordybelse.
Tilmelding ikke nødvendig. Gratis.


TILMELDING AF SKOLEKLASSER
Forårsturne: Uge 19-22 (Brørup, Rødding, Holsted, Vejen)
Efterårsturné: Uge 36-39 (Lindknud, Jels, Gesten, Vejen)
Tidsrum: Mandag-fredag mellem kl. 9-12 og 13-15
Klassetrin: Alle
Varighed: 1-2 timer
Deltagerantal: Max. 30
Tilmelding: Marie Strøm, Vejen Kunstmuseum, mstn@vejen.dk


Med LANDSKABET som tema, tre billedkunstnere som workshopledere og Sophus Ejler Jepsen og Cecilie Bendixen som værter, inviteres skoleklasser til workshops af 1-2 timers varighed. Hvordan knytter man sig til det lokale landskab? - Det skal børnene, sammen med kunstnerne, finde svar på gennem billed-kunstnerisk fortolkning.