Model af Skibelundteltets ydre form. Teltet er netop nu under opførelse. Se nederst på siden for at følge med i processen omkring opbygningen.

Fra maj inviteres gæster indenfor i Skibelundteltet. Her ses en model af Skibelundteltets interiør.

Tidlig skitse af Skibelundteltet med udgangspunkt i Niels Hansen Jacobsens ottekantede atelier bygget ved Skibelund Krat. På skitsen er det karakteristiske indgangsparti med bindingsværk tænkt som teltvogn.
Niels Hansen Jacobsens atelier rejser ud igen! Bygningen blev opført ved Skibelund Krat i 1914 som billedhugger Niels Hansen Jacobsens atelier. I 1938 blev det sten for sten flyttet til Vejen som en udvidelse til museet. Fremover danner Skibelundteltet i symbolsk form et billede på atelierets videre rejse. Teltet kommer ud i egnen, hvor Hansen Jacobsen er særlig rigt repræsen-teret med sine grav- og mindesten – en slags ambassadør for ham og museet.

Skibelundteltet

Et omrejsende telt for alle, der har lyst til at tegne, male og lave skulptur

I forårets uge 19, 20 og 21 har Vejen Kunstmuseum præmiere på Skibelundteltet – et omrejsende ateliertelt, som tilbyder workshops for kunst- og naturinteresserede i alle aldre. Cecilie Bendixen og Sophus Ejler Jepsen udvikler netop nu teltets form med udgangspunkt i museets ottekantede sal – Skibelundsalen. Det 7x8 m ottekantede telt vil på denne første forårsturné gøre holdt en uge ad gangen i tre af kommunens byer – Brørup, Rødding og Holsted. Formålet er at undersøge det lokale landskab sammen med deltagende skolebørn og øvrige lokale borgere.

Tre kunstnere er inviteret med som workshopledere i hver sin uge af turnéen. I Skibelundteltet vil gæster møde Ingrid Skovgaard i Brørup i uge 19, Laura Baruël i Rødding i uge 20 og Thomas Wolsing i Holsted i uge 21. Cecilie Bendixen og Sophus Ejler Jepsen er turnéens logistikere og formidlende værter. Senere på året rejser Skibelundteltet ud igen – denne gang på en efterårsturné, hvor teltet slås op i det lokale landskab i Lindknud (uge 36), Jels (uge 37) og Gesten (uge 38). Både forårs- og efterårsturnéen rundes af på Museumspladsen i Vejen (uge 22 og 39), hvor Skibelundteltet danner ramme om en udstilling, der præsenterer resultater fra de foregående ugers workshops.

Med LANDSKABET som tema, tre billedkunstnere som workshopledere og Sophus Ejler Jepsen og Cecilie Bendixen som værter, inviteres skoleklasser til workshops af 1-2 timers varighed. Hvordan knytter man sig til det lokale landskab? - Det skal børnene, sammen med kunstnerne, finde svar på gennem billedkunstnerisk fortolkning.

Vi glæder os til at møde jer alle på en forrygende 2018-turné med elever og øvrige gæster som medskabere af de billeder, der kendetegner vores lokale landskaber!

ÅBNE TILBUD FOR FAMILIER
Uge 19, 20, 21 og 22
Eftermiddage kl. 15-17
Lørdage samt torsdag og fredag i Kristi himmelfart kl. 11-15
Ugens workshop åbnes for alle - med masser af tid til fordybelse.
Tilmelding ikke nødvendig. Gratis.


TILMELDING AF SKOLEKLASSER
Forårsturne: Uge 19-22 (Brørup, Rødding, Holsted, Vejen)
Efterårsturné: Uge 36-39 (Lindknud, Jels, Gesten, Vejen)
Tidsrum: Mandag-fredag mellem kl. 9-12 og 13-15
Klassetrin: Alle
Varighed: 1-2 timer
Deltagerantal: Max. 30
Tilmelding: Marie Strøm, Vejen Kunstmuseum, mstn@vejen.dk


Med LANDSKABET som tema, tre billedkunstnere som workshopledere og Sophus Ejler Jepsen og Cecilie Bendixen som værter, inviteres skoleklasser til workshops af 1-2 timers varighed. Hvordan knytter man sig til det lokale landskab? - Det skal børnene, sammen med kunstnerne, finde svar på gennem billed-kunstnerisk fortolkning.
 

Vores Landskab som overordnet tema

Som mennesker har vi behov for at knytte os til de lokale landskaber, der omgiver os. Det er et emne, som optager værtskunstnerne, Cecilie Bendixen og Sophus Ejler Jepsen, der som tilflyttere til Askov fortæller, at de gradvist har skullet lære det lokale landskabs sprog at kende. Med tidligere tilknytning til Østsjælland og Østjylland, hvor kulturlandskabet tilbyder oplevelser i form af karakteristiske, bakkede bøgetræsskove, er det markant anderledes at forholde sig til et landskab, der ved første øjekast er domineret af flade pløjemarker. Det lokale sydvestjyske landskab er heller ikke i samme grad som de danske ”kulturlandskaber” blevet skildret og fortolket i kunsten. Netop de manglende billeder af egnen peger de på som en af årsagerne til, at det kan være svært at skabe identifikation og knytte sig til dette sted. Gradvist kom det aktuelle arbejdsspørgsmål til syne: Hvordan knytter man sig til det lokale landskab? Efterfulgt af en undersøgende hypotese: Kunne en billedkunstnerisk fortolkning af landskabet være en metode? Tilgangen er undersøgende, når Skibelundteltet slås op i det sydvestjyske landskab på jagt efter landskabsoplevelser og tilknytningspunkter i tæt forbindelse med billedkunsten.

Tre unikke workshoptilbud

Skibelundteltets besøg i tre forskellige lokalområder har givet hver af de tre kunstnere en konkret lokalitet at forholde sig til. Med det udgangspunkt har kunstnerne skabt hver deres workshoptilbud til skoleklasser om formiddagen. På eftermiddage og lørdage er lignende workshops åbne for alle.

I Brørup placeres teltet på Markedspladsen, som hver fredag forvandles til et levende mylder af mennesker fra fjern og nær med interesse for husdyrauktion og kræmmermarked. Resten af ugen ligger pladsen øde hen. Med det udgangspunkt vil Ingrid Skovgaard (født 1970) arbejde med det sociale landskab, som det erindres. På workshoppen vil hun arbejde med deltagernes egne oplevelser fra markedspladsen, og i fællesskab tegnes et kæmpestort kort over sammenflettede erindringer. I sit virke som kunstner underviser Ingrid Skovgaard bl.a. børn i kunst, krop og bevægelse. Hun har bl.a. arbejdet på Vejen Kunstmuseum, hvor hun lavede bevægelsesworkshops med trolden som tema. Hendes formidlingstilgang i Brørup er ligeledes med fokus på den fysiske erfaring – denne gang af landskabet.

I Rødding står teltet i Sommerlystskoven – et slags arboret med sin samling af mange forskellige træsorter. Designer Laura Baruël (født 1975) vil arbejde med træ som materiale, når hun med deltagerne i workshoppen tilrettelægger iscenesatte fotografier i landskabet. I fællesskab udarbejdes forskellige kostumer, og med Laura Baruëls egne ord skabes et 3D landskabsbillede, hvor ”vi” har indtaget krattet, og krattet har indtaget ”os”. I efterårsferien 2017 stod Laura Baruël for den velbesøgte workshop på Vejen Kunstmuseums Atelierloft, hvor både børn og voksne fik mulighed for at arbejde med hendes særlige tilgang til farverige plantetryk.

I Holsted får teltet plads i ”den grønne kile” ved jernbanen – på et stykke indhegnet natur, som skyder sig ind i landskabet. Her tager kunstneren Thomas Wolsing (født 1964) også fat i iscenesættelse som greb. Hans udgangspunkt bliver et iscenesat naturområde, som indeholder bl.a. tennisbaner, hundeskov og dyrehave. På workshoppen konstrueres terrarier i konditoræsker, hvor vandrende pinde kan finde sig til rette i nye landskaber. I Thomas Wolsings tidligere kunstneriske arbejder spiller landskabet en stor rolle, og i Holsted tager han afsæt i sine erfaringer med landskabsfortolkning – i et samspil med børn og familier. Egnen kender han fra tidligere besøg. I 2013 var han blandt de deltagende kunstnere i projektet Naturkraft, der blev til på både Poul la Cour Museet i Askov og på Vejen Kunstmuseum.

Tanken om et rejsende værksted eller et mobilt museum har længe været en drøm, som museet nu kan realisere på baggrund af støtte fra Statens Kunstfond på i alt 275.000 kr. Cecilie Bendixen og Sophus Ejler Jepsen udvikler i disse dage projektet og selve teltet, som i maj og september 2018 vil rejse ud i egnens lokale landskaber.