ÅBENT HUS på byggepladsen
Kom og se nybyggeriet og renoveringen indefra

Lørdag den 21. marts 2020 kl. 10-13
Alle er velkomne - adgang fra Øster Allé

Gallerigangen, der siden 1975 har stået langs Museumspladsens sydside, blev nedrevet i marts 2019. Siden har det gennem huller i byggehegnet været muligt at følge med i byggeriet. Længe var det et dybt hul i jorden – den altafgørende kælder, der skal rumme museets samling og bagland. Noget af alt det, som man i 1924 ikke kunne forudsige, at et moderne museum ville få brug for! Hen over årsskiftet er bygningen for alvor gået i vejret, og den 18. februar 2020 var der rejsegilde.


Hen over årsskiftet gik det stærkt med nybyggeriet, da elementmontagen stod på. Nabobygningen, det gamle bibliotek fra 1940 er i mellemtiden blevet ”udhulet” og gennemgribende omlagt i kælderen og nytænkt op gennem de tre etager, der nu forsynes med en lift og hvor øverste etage kommer til at rumme Keramiksamlingen.

Men hvad sker der ”bag kulissen” – inde i bygningerne? Det får ALLE nysgerrige medborgere mulighed for at opleve ved selvsyn, når vi holder ÅBENT HUS lørdag den 21. marts kl. 10-13. Fra byggepladsindgangen i Øster Allé bliver der mulighed for at trave en tur ind gennem nybyggeriet. Her bliver både lejlighed for at se til den dybe kælder, den høje stueetage og få et kig op til den svævende førstesal.

Gennem nybyggeriets høje kælder går turen videre gennem kælderen ind i det gamle bibliotek. Bygningen fra 1940 er ribbet indvendig under den totale renovering i alle etager. Ad hovedtrappen går turen op til den høje stueetage og loftet, der førhen var viet til museets formidling og Vejen Billedskole.

Oppe under ovenlyset får Keramiksamlingen fremover til huse. Stueetagen vies til Pippi-tegneren Ingrid Vang Nyman og i kælderen bliver der udstillingslokaler, der indledningsvis kommer til at huse aspekter af museets samling og fremover delvist også særudstillinger. I kælderen nyindrettes også helt moderne toiletfaciliteter – og her får museet for første gang et toilet med de nødvendige adgangsforhold for kørestole.

   

Tirsdag den 18. marts var der rejsegilde med to kranse. Den ene var håndværkernes traditionelle grankrans, mens den anden var en hilsen fra to tidligere bestyrelsesformænd, Selma Jensen og Henning Ranum. Midt i uvejret talte borgmester Egon Fræhr og arkitekt Steffen Søndergaard i den høje kælder.

Pointen med ÅBENT HUS her i marts 2020 er, at ALLE interesserede kan få muligheden for at opleve projektet midt i processen. Med dette besøg i erindring vil det være en helt anden oplevelse at gå gennem de færdige museumsbygninger.

Byggepladsen med materialer, maskineri, til og frakørsel ligger i den østlige ende af Lindegade, der er afspærret adskillige måneder endnu mens håndværkerne får opført nybyggeriets ydre skal.

Når byggeriet står færdigt, bliver det spændende at se, hvordan livet udspiller sig omkring bygningen. Der bliver et leben hen over Lindegade, hvor museet med god fondsstøtte har fået rådighed over det gamle elværk. Med god støtte fra Vejen Kommune kommer elværket til at huse museets formidling til tusindvis af skoleelever fra Vejen Kommune og eftermiddagenes billedskoleundervisning.