På sydsiden værner nybyggeriet om Museumspladsen. Facaden er smykket med vandrette bånd og et M for MUSEUM.


I overgangen mellem nybyggeriet og det forhenværende bibliotek er opført et pauserum, hvor glasgavlene mod nord giver udsigten til Troldespringvandet, der i 1923 blev bygget som kølebassin til elværket/Troldværket, der kan ses gennem sydgavlen.


I Lindegade ses rækken af murstensbygninger. Fra venstre: Det forhenværende bibliotek, mellembygningen, nybyggeriet og på hjørnet Skibelundatelieret, der i 1938 blev flyttet ind som en del af Vejen Kunstmuseum.


Nybyggeriet clou er mellembygningen, hvor aksen mellem Troldespringvandet og det forhenværende elværk i Lindegade er visuelt reetableret.


Det første kunstværk i nybyggeriet er Gunnar Nylunds stentøjsskulptur af Agnes Jensen. Hun er foreviget i færd med at lave de første Hellerup Flødeis. Skulpturen blev i dele fremstillet hos SAXBO i 1964.


I det forhenværende bibliotek er trappen renoveret med lys i fodpaneler. En lift i trappeskakten forbinder nu bygningens tre etager.


Det tidligere udlån og læsesalen i det forhenværende bibliotek – der siden år 2000 har været en del af museet – er gennemrenoveret med egeparket fra Dinesen i Jels.

Det ”nye” Vejen Kunstmuseum
ÅBENT HUS lørdag den 19. juni 2021 kl. 10-16


Tilbage i marts 2020 var alt lagt til rette med annoncering af Åben Hus i nybyggeriets rå betonskal den 28.3… Det havde været en stor oplevelse for alle interesserede at kunne have set det dengang og nu, for der er sket så meget undervejs! Som med så meget andet, måtte den plan også laves om, da vi passerede den 11. marts og Danmark blev lukket ned.

Gæster kunne ikke inviteres ind. Til gengæld fortsatte håndværkerne trofast gennem pandemiens mange faser. Med forsinkelser af forskellige slags har byggeriet nu stået på siden foråret 2019. Når det nye hus kommer i daglig brug fra slutningen af 2021, vil de færreste tænke over byggeriets tidsforløb. Det helt afgørende er at få landet et rigtig godt museum, som fremover vil blive til glæde for gæsterne – og en fjer i hatten for Vejen og omegn!
Økonomien bag projektet
Takket være en bevilling på 28,6 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har museet fået en unik ny bygning. Godt tilfreds påpeger borgmester Egon Fræhr, at ”Vejen har fået et museum, der i stedets ånd underspillet passer sig ind. Det gode håndværk, primært udført af lokale håndværkere, har fået plads i en bygning, der skal holde mange år fremover – måske mindst 100 år som de ældste sale, der fejrer jubilæum i 2024.”

På Museumspladsens sydside langs Lindegade er nybyggeriet forbindelsesledet mellem museets ældste sale og den vestligste bygning, der i 1940 blev opført som topmoderne bibliotek. Fra 1983 til år 2000 blev det gradvist en del af museets uundværlige kvadratmeter. Bygningen er gennemgribende renoveret for 10 mio. kr. afsat af Vejen Kommune.

Nybyggeriet gør meget godt for museet. Der er tilført omkring 1000 nye kvadratmeter. I elevator, lifte og trapper udligner bygningen et spring i etageplaner mellem de gamle sale og den vestlige bygning. En helt særlig glæde er det, at museet nu for første gang har fået et rigtigt magasin indrettet efter tidens standart. Her bliver der optimal opbevaring af samlingen, der siden 1994 er mangedoblet til over 5.500 genstande af meget varierende størrelse. For at fremtidssikre kunsten er nybyggeriet dagslysfrit uden vinduer, udstyret med ventilationsanlæg og et avanceret klimaanlæg samt gode arealer til kunsten og til publikum.
Reetableret akse mellem det gl. elværk
og Troldespringvandet

En helt særlig pointe i nybyggeriet er mellembygningen med glasfacader – mod syd med et kig til det gamle elværk, mod nord ud til Museumspladsen og Troldespringvandet. Visuelt er aksen reetableret mellem det gamle elværk, der blev opført i 1923 og Troldespringvandet, der fungerede som dets kølebassin. En endnu tættere forbindelse er opstået undervejs: Med tak til Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden har Vejen Kunstmuseum fra årsskiftet 2020-2021 overtaget elværket, der nu er døbt Troldværket. Indledningsvis kommer det på 1. sal til at danne rammen om Vejen Billedskole, museets formidling til tusindvis af skolebørn hvert år samt på sigt kreativ efteruddannelse og meget andet.

Nybyggeriet er tegnet af arkitekt Steffen M. Søndergaard, Askov, der har stået for alle faser af renoveringen af museets ældste sale. Som i de gamle bygninger har han valgt at arbejde med røde mursten. Mens de ældre bygninger alle er smykket med lodrette markeringer, har han i M-huset valgt at lægge vægten vandret i bånd af skiftevis én og halvanden sten. Mod nord og syd har han ladet et blankt murfelt løbe i diagonale bånd henover facaderne, så der tegner sig et stort M for MU-SE-UM.
Indflytning og indvielse
Åbent Hus giver mulighed for at se det ”nye” museums fysiske rammer. De næste faser bliver akklimatisering af bygningen, indflytning af inventar og siden af kunsten. Bruger museet i snit blot 10 minutter pr. genstand i samlingen, lyder regnestykket: (5.500x10):60:7:5= 26 ugers fuldtidsarbejde for én person. Heldigvis er flere hænder i gang, og en kasse med 30 tegninger kan måske lægges på plads på få minutter, mens andre værker vil kræve adskillige timers arbejde...

Nu skal et helt nyt magasin tages i brug og nye systemer etableres. Museets personale siger som Pippi: ”Det har vi aldrig prøvet før, så det er vi sikkert gode til!” Undervejs skal alle placeringer inddateres i den nationale museumsdatabase SARA. Dertil skal alt monitoreres på vej ind i den nye bygning, hvor der gøres en aktiv indsats for at undgå skadedyr som sølvfisk og skægkræ. Når gæsterne allersidst på året nyder udstillingerne i det til den tid genåbnede museum, vil det svært at forestille sig alt det, der er gået forud!

Om åbningen siger museumsdirektør Teresa Nielsen: ”Klog af skade venter vi med at melde datoen for indvielsen. Pandemien giver fortsat usikkerheder fx på leverancer, og vi skal være meget tættere på, inden vi kan sige mere end: Vejen Kunstmuseum genåbner sidst på året 2021.” Til da kan man følge med på museets Instagram og facebook, hvor gøremålene omkring nybyggeriet og renoveringen gradvist præsenteres.
ÅBENT HUS lørdag den 19. juni kl. 10-16
Det er ved at være sidste udkald, om Vejen Kunstmuseum skal nå at holde ÅBENT HUS inden skolernes sommerferie. ”Det vil vi MEGET gerne,” siger museumsdirektør Teresa Nielsen, ”for der er SÅ meget at vise frem! Mens rigtig mange interesserede har fulgt opmuring af facaderne, arbejdet med mellembygningerne og de store vinduespartier, har håndværkerne gennem de seneste mange måneder været stort set ”usynlige” indeni det vindueløse nybyggeri. Dér har de langt smukke plankegulve fra Dinesen i Jels, klinkegulv i genbrug fra den gamle gang, der før lå på arealet og afsluttet mange andre fine detaljer.”

Åbent Hus-arrangementet handler om at se den nye bygning som den rå ”skal” den er nu. Den afmærkede rute gennem huset bliver stort set ”kunstfri” – på nær det første kunstværk, der er flyttet ind: Gunnar Nylunds stentøjsskulptur, der blev til i 1964 i anledning af 50-året for grundlæggelsen af Hellerup Flødeis. Den legemsstore keramiske skulptur er et hovedværk fra SAXBO-værkstedet. Den er overdraget som gave fra FEAS, Århus – tak for den! En tak skal også lyde til Augustinus Fonden, der beredvilligt har bekostet den gennemgribende konservering til lidt over 250.000 kr.

I forbindelse med Åbent Hus-arrangementet vil der blive markeret kø-baner ude på Museumspladsen. Der bliver indgang ad trappen op til den høje stueetage i det gl. bibliotek. Derfra vil der være en ensrettet ganglinje mod øst ind gennem mellembygningen, op over 1. sal og ned gennem den halvhøje kælder retur gennem mellembygningen og atter ud på Museumspladsen gennem kælderdøren i ved østlige ende af det gl. bibliotek. På denne måde kan der holdes Åbent Hus, så gæster løbende kan strømme gennem bygningen. For hver gæst, der går ud, kan en ny sendes ind.

Arrangementet er stemt af med relevante instanser i Vejen Kommune og med Politiet. Ved indgangen skal forevises Covid-attest og legitimation. Med den strenge ensretning er der lagt op til den bedste mulige pandemisikring!Klik her, hvis du vil vide mere om byggeriet