Niels Hansen Jacobsens huggehus
 

Huggehus 1:1 Mockup

Arkitekturworkshop i samarbejde med arkitekt Gitte Juul

Projektsat til foråret 2019 på Vejen Kunstmuseum

 

Fra sidst i april skal tre klasser, fra Askov Efterskole, Grønvangskolen og Østerby skole, deltage i et workshopforløb inden for arkitektur og rum ud fra idéen om at skabe et nyt huggehus på Museumspladsen i Vejen. Udgangspunktet for projektet er det oprindelige huggehus, som billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen brugte som arbejdsværksted, hvori han huggede sine gravsten og mindesten. Projektet er et tilbud målrettet kommunens ældste elever, som gennem et forløb på tre uger skitserer, modellerer, designer og bygger en model/mockup af huggehuset i skalaen 1:1. Gitte Juul er selvstændig arkitekt, underviser på Kunstakademiets Arkitektskole i København og har erfaring med lignende workshopforløb tilrettelagt for skoleklasser. Gitte Juul er ansvarlig for workshoppen som tilrettelægger og underviser, assisteret af museets formidlere.
Læs bl.a. om Gitte Juuls arkitekturworkshop Tænke Bygge Bo sammen med skolebørn i Ballerup Kommune:
http://gittejuul.dk/taenke-bygge-bo-2/

 

Overordnet program for workshoppen:

I takt med at en del af museet brydes ned pga. det forestående nybyggeri, genanvendes teglsten fra museet i opbygningen af huggehusets fundament. I konstruktionsprocessen kommer eleverne til at arbejde med let håndterbare materialer som lægter og vindpap. Resultatet bliver en 5x10m fuldskala model af huggehuset, som efterfølgende vil stå udstillet som model på Museumspladsen i en periode. Gennem denne workshop, der handler om rumforståelse, størrelsesforhold, indretningsdesign og konstruktion, er eleverne med i en udviklingsproces, der starter dialogen omkring et fremtidigt blivende huggehus på Museumspladsen.

 

Rammer for workshoppen:

Den enkelte klasse deltager i alt i tre dages workshopforløb fordelt over en enkelt uge. Se nedenstående projektplan hvor det fremgår, hvordan alle klasser bliver involveret i forskellige faser af byggearbejdet og kommer til at bygge videre på den foregående klasses arbejde. Metoden kan beskrives som en slags stafet, hvor andres tanker overdrages til næste hold, og der lægges nye lag ovenpå de eksisterende. Denne fremgangsmåde gør det muligt at bygge en model i fuld skala, hvor eleverne bidrager fra forskellige vinkler gennem tre projektfaser. De tre involverede klasser skaber det endelige udtryk i fællesskab.