Støttede projekter


Klubbens sponsorer Bestyrelse Vedtægter Indmeldelsesblanket


Vejen Kunstmuseums Erhvervsklub

 

Mandag den 2. februar 2009 stiftedes Vejen Kunstmuseums Erhvervsklub med det formål at bakke op om museets projekter og udbrede kendskabet til museet i erhvervskredse. Stiftelsen skete i forlængelse af, at en støtteerklæring til museet i foråret 2008 blev bakket op af en bred vifte af egnens erhvervsfolk.


Efterfølgende dialog i møder med repræsentanter for Vejen Kommune, Vejen Kunstmuseums bestyrelse og Støttekomitéen repræsenteret ved Poul Steen Pedersen og Tove Gæmelke,  resulterede bl.a. i en ændring af sammensætningen af Vejen Kunstmuseums bestyrelse, der blev udvidet, så den nu har otte pladser:

2 medlemmer udpeges af Vejen Byråd

2 repræsentanter udpeges af Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn

1 medlem udpeges i samråd mellem kunstforeningerne i Rødding og Holsted

1 medlem udpeges af Akademirådet

2 medlemmer udpeges af Vejen Kunstmuseums Erhvervsklub

 

Erhvervsklubben konstituerede sig med Peter Bredsten som formand og Tove Gæmelke som næstformand. Den øvrige bestyrelse: Poul Steen Pedersen, Ulla Poulsen og Peter Skov Madsen (siden afløst af Poul Egelykke) med Pernille Vestergaard som praktisk medspiller.

 

Om arbejdet med Erhvervsklubben sagde Peter Bredsten den 14. februar 2009 i et interview med Karen Skovbjerg i Jydske Vestkysten: ”Vi håber, at få så mange medlemmer som muligt i Erhvervsklubben. Vi er på vej med en pjece til virksomhederne, men gavebeløbet er sat til 1000 kroner, så enkeltpersoner også kan være med. Det her er ikke en klan for de få. Tværtimod er det vores formål at udbrede kendskabet til Vejen Kunstmuseum. Derfor satser vi hellere på at få 1000 kroner fra 100 medlemmer frem for at få 10.000 kr., fra ti medlemmer.”

Videre sagde formanden: ”En af grundene til oprettelsen af Erhvervsklubben er jo at få et godt samarbejde mellem museets bestyrelse og politikerne, og her er allerede et godt klima mellem den nu fødte Erhvervsklub og Vejen Kommune.  Vi vil udbrede kendskabet til Vejen Kunstmuseum i hele kommunen. Det tror jeg, at mange i kommunalbestyrelsen gerne vil bakke op. Misforståelser er lagt til side. Nu ser vi fremad.” I artiklen understregede Peter Bredsten, at foreningen ikke har til formål at støtte museets daglige drift: ”Det er og bliver Vejen Kommunes opgave. Erhvervsklubben kan yde støtte til de projekter, som museet løbende genererer. Vi kan udgive pjecer og vi kan bidrage til særlige udstillinger, hvis ikke budgettet rækker. Men vi er ikke nogen driftsorganisation.”

Om det kommende arbejde som medlem af Vejen Kunstmuseums bestyrelse så Peter Bredsten forhandlingerne om museets bemanding som en af de primære opgaver: ”Det kræver en forhandling, som Vejen Kommune er åben overfor, og den skal forberedes i god tid, så vi ikke bryder ind i et næsten fastlagt budget for 2010.”

Formanden sluttede interviewet med at fortælle om museet og dets virke: ”Vejen Kunstmuseum er jo flot stillet på det kunstneriske og faglige felt med en utrolig god leder og opbakning fra en imponerende stor skare af frivillige. Derfor vil vi bakke Teresa Nielsen 100 procent op med det, vi kan. Det fortjener hun. Museet har undergået en stærk forandring og er løftet op på et helt andet niveau i hendes tid.”

 

Medlemskab af Vejen Erhvervsklub kan tegnes af virksomheder såvel som af privatpersoner. Alle er velkomne til at melde sig ind med det indledende gavebidrag på 1000 kr. Ønsker man at støtte med mere, går pengene til støtte for nye initiativer, som Vejen Kunstmuseum sætter i værk.