Vejen Kunstmuseums Erhvervsklub
Støttede projekter


Klubben har i tiden fra sin fødsel i 2009 og frem til udgangen af 2014 gjort en markant forskel ved at bidrage til tre projekter:
   

   


1-2) Klubben var med til at muliggøre den roste og nyttige folder om monumenterne i Skibelund Krat. Den viser stiforbindelserne, hvor man kan gå og cykle mellem Vejen by og Krattet. Samtidig fortæller den også om de stærke bånd mellem Vejen og Kratte i form af billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen, der har lavet en række af monumenterne og i 10-året fra 1914-24 havde sit Atelier ved ankomsten til Krattet – i dag står atelieret som den sydlige Skibelundsal på Vejen Kunstmuseum.

3) Klubben var med til at muliggøre indkøb af 40 klapstole med to handy transportvogne. De havde længe været på museets ønskeseddel, så gæster kunne få en let og fiks klapstol at tage med sig på rundvisninger i og omkring museet. De blev første gang taget i brug den 12. juni 2012, da en gruppe af Vejen Kommunes sygeplejesker var på besøg til en sen eftermiddagsomvisning.

4) Selv om klubben ikke vil knyttes til museets drift, har den over en periode på tre år bidraget med 50.000 kr. pr. år som ophjælpningstilskud i forhold til ansættelse af billedhugger Sophus Ejler Jepsen som formidler på Vejen Kunstmuseum. Fra 2015 løfter Vejen Kommune med 100% en markant udvidelse af bemandingen.