TIDLIGERE BUKETTURE 2018-2019Det startede med 12 buketture – én pr. måned i et år, men fortsatte til 18, til 24…
og fortsætter!
12. BUKETTUR går vestpå fra Holsted Kirke langs Holsted Å.Holsted Kirke set nede fra stien langs Holsted Å.Bysbarnet, maleren Kræsten Iversen, leverede forlæg til kirkens blyindfattede ruder.
Ruden mod syd blev i 1931 bekostet af Holsted Sparekasse.

 

12. Bukettur

 

På BUKETTUR langs Holsted å

Fra Holsted Kirke til Holsted Kirkegård og Skoleplantagen i Holsted

Glæd jer til turen den 28. april. Nu varmer solen for alvor – træer, buske og blomster begynder at springe ud.

Holsted Kirke
Turen starter i Holsted Kirke, hvor præsten Helle Yskes fortæller kirkens historie. Den blev opført i 1880’erne. Som så mange andre steder landet over, var bysamfundene i vækst, og den beskedne gamle kirke blev revet ned til fordel for en ny – men en del af historien er taget med til den ”nye” placering. Granitfundamentet og enkeltsten er taget med. Særlig iøjefaldende er det ældgamle granitrelief af Bjøvlundtrolden, der er indmuret mod vest i kirkens tårn.


I tiden omkring 1930 blev kirkens indre fornyet. Den gamle altertavle blev afløst af lysende blyindfattede ruder. Forlæg blev leveret af et bysbarn, der havde fået succes – maleren Kræsten Iversen (1886-1955) var fra 1930 til sin død professor på Kunstakademiet i København. I marts modtog Vejen Kunstmuseum som gave hans udkast til en loftsudsmykning i Videnskaberns Selskab i København. Kræsten Iversen fortæller museumsleder Teresa Nielsen lidt mere om.

Inden vi forlader Holsted Kirke, hører vi slag fra kirkens store klokke – dens mindre slægtning går vi ud for at høre fra klokkestablen på kirkegården. Turen derud, hvor den gamle kirke lå, går ad stien langs Holsted Å. Et stykke henne går turen op om Sognegården, hvor Holsted Kirkes gode hjælpere byder på en kop BUKETKAFFE og en småkage. Turen går videre langs åen og ad markstier, der kræver lidt mere solidt fodtøj.

April-buketten bebuder forårets komme
Undervejs går vi gennem den natur, der – på de to uger fra prøveturens April-buket, med sikkerhed er blevet endnu grønnere. Her er masser af forårsbebudere i lysegrønne toner. Buketten er fuld af kviste med blade på nippet til at folde sig helt ud – og det sker i tiden op til turen den 28. april. Vi kommer til at gå under træernes lyssegrønne hvælv. Buketten er piftet op med Mirabellens sarte små hvide, der allerede har blomstret længe. På vej mod kirkegården stod også sæsonens Påskelijler, der havde forvildet sig ud i et lille skovstykke.For første gang har månedens BUKET fået en ”baby” med plads til Anemoner, Mælkebøtter, Guldnælde, de første Padderokke skud, Vorterod, lidt friske grønne Bøgeblade og Spidslønnens flotte blomstersstand.

Denne gang er der også en babybuket, hvor sæsonens sene Anemoner og tidlige Mælkebøtter har fået plads sammen med den gule vorterod, der netop nu vælder frem i den lyse skovbund. Her overskygges den snart, når Bøgen for alvor springer ud. Turen går på grænsen mellem land og by i et møde mellem den vilde natur og havens planter. Her har også den dekorative Guldnælde fået plads – sølvnælde burde den vel egentlig rettelig hedde med sine sølvtegninger på de grønne blade! Særlig skulpturel og dekorativ er spidslønnens grøngule blomsterstand med de rødlige dækblade.

Kirkegården i Holsted
Da man i 1880’erne flyttede kirken tættere på byen, blev kirkegården liggende. Det er en smuk tur at trave op til den fra kanten af ådalen. Her ser vi gravstenene for kirkens bygmester og dyrlæge K. Sørensen, som vi siden ser portræt af. På kirkegården står klokkestablen med den lille slægtning til den, der hænger i kirketårnet.På Holsted Kirkegård ser vi bl.a. gravsted for bygmesteren, der opførte kirken samt stene over dyrlæge Sørensen, hvis mindesten står i Skoleplantagen. Dér ses Knud Feddersen – med en del af BUKETTURENS kviste i hånden – og Kaj Lassen, mens de læser på teksten på bagsiden af stenen over læge H.A. Larsen.

Skoleplantagen i Holsted
Fra kirkegården krydser vi landevejen. Som et andet gammelt vejtræ står der en mægtig hestekastanje. Men den er intet vejtræ. Da den blev plantet, stod den på gårdspladsen til et hus, der måtte vige pladsen, da landevejen skulle have plads!


Skoleplantagen ligger mellem Holsted Å og Vestergade. Den blev i 1902 etableret af byens borgere. Sit navn har den fået fordi sognerådet i sin tid købt området til skolelod. Det vil sige et stykke jord, hvis udbytte tilbage i midten af 1800-tallet skulle udgøre en del af lønnen til den stedlige skolelærer.

Her findes en mindelund med seks sten. Ihærdige medborgere opstillede byens Genforeningssten allerede fem uger efter afstemningen – altså før det endelige afstemningsresultatet var godkendt!

Som i så mange andre dele af Vejen Kommune, hvor vi har været på BUKETTUR, er her også et par mindesten udført af billedhugger Niels Hansen Jacobsen. Den ene er for byens værdsatte dyrlæge Sørensen, der var aktivt udøvende i 53 år. Billedhuggeren har også udført mindestenen for førstelærer Christian Søgård, der underviste i Holsted fra 1897 til 1933. Med ham fik man en stemme på Christiansborg, da han sad i Folketinget 1918-1929. Slutteligt er der en sten for læges Hans A. Larsen, der virkede i byen i årene 1891-1929, samt for forstanderparret Johanne og Anthon Grand fra Holsted Efterskole, der virkede i byen næsten lige så længe: 1899-1926.

Fra Skoleplantegen er der en kort travetur tilbage til Holsted Kirke.

Artslisten:

Ahorn
Birk
Bøg
Eg
Elm
Alm. Røn
Spidsløn
Hestekastanje
Taks
Fuglekirsebær
Mirabel
Hæg / Majtræ
Hvidtjørn
Benved
Syren
Solbær
Dunet Gedeblad
Anemone
Mælkebøtter
Guldnælde
Påskelilje

 


Marts måneds buket
Læborg Kirke pyntet op til fastelavnUdsigt til baunens højeste punkt.


Evighedstræ nr. 77, en ca. 80 år gammel sitkagran - et modertræ  som har sat børn i en cirkel omkring sig.


Aksel Storm fortæller om hedeplantagen Vittrup Baun.
Omkring egetræet har maskinerne ikke kunnet fræse jorden, derfor ses der ikke lyng under træet.

11. bukettur

Tid: Søndag den 17. marts kl. 13-15
Mødested: Læborg Kirke, Læborgvej 5A, 6600 Vejen

Regn, blæst og kulde forhindrede ikke de tre samarbejdende organisationer, Vejen Kunstmuseum, den lokale afdeling af Naturfredningsforeningen og Vejen-Brørup Havekreds, i at indsamle materiale til den ellevte buket i projektet ”Tolv buketter”.

Den ellevte bukettur starter ved Læborg Kirke, hvor Teresa fra museet vil fortælle om den imponerende runesten, der stammer fra Vikingetiden. Man kan udover runerne se to fine Thors-hamre.Vi skal også se på en Niels Hansen Jacobsen-sten, en mindesten sat over tre børn der druknede i en branddam i Læborg i 1911. På buketturene har vi set mange sten hugget af N.H.J., og gengangere vil efterhånden være i stand til at genkende hans typiske stil med de fine planteornamenter og håndhuggede bogstaver.

              

Efter besøget på Læborg Kirkegård fortsætter turen i bil til Vittrup Baun – det næsthøjeste sted i det gamle Ribe Amt. På Vittrup Baun følger vi den anlagte sti rundt i anlægget, og formanden for Vittrup Baun, Aksel Storm, vil undervejs fortælle om baunens tilblivelse og historie. Baunen er det sted, hvor man i fordums tid tændte bål for at sende besked til de omkringliggende sogne. Vittrup Baun blev fredet i 1934. Den spillede en ikke uvæsentlig rolle under anden verdenskrig, hvor tyskerne brugte den som udkigspost. Besættelsesmagten byggede et udkigstårn og minerede området. Man kan stadig se tydelige spor af de skyttegrave de anlagde.Vittrup Baun er et meget fint eksempel på det oprindelige hedelandskab med flere forskellige former for lyng og revling blandet med gran, fyr og især eg. En meget stor og markant sitkagran er udnævnt til ”evighedstræ nr 77” som tegn på, at det er et bevaringsværdigt træ. Det er Danmarks Naturfredningsforening, der udnævner evighedstræerne ud fra kriterier som alder, størrelse, biologisk, æstetisk, kulturel eller historisk værdi. Der er en vejviser til træet, og på selve træet er der en lille plakette, hvor man kan læse at det er nr 77 i rækken. Der er mulighed for at klatre op i et trætårn, hvorfra man skulle kunne se til hhv. Lillebæltsbroen i øst og de store skorstene i Esbjerg. Omkring baunen kan børn og barnlige sjæle desuden finde flere geocaches – små skatte gemt i naturen.På baunen finder man også en postamentsten af beton. Den bruges til opmåling af landskabet, og det siges, at den er en af de mest nøjagtige af de 330 der står rundt omkring i landet.Vittrup Baun ejes og passes af lokale ildsjæle. Det er spændende at høre om, hvordan de med omhu fælder og river uønskede træer og vækster op, og hvordan de har fræset jorden for at give lyngen mulighed for at vende tilbage. Vittrup Baun er en lille naturperle i Vejen Kommune, og Aksel Storm kan fortælle mange røverhistorier om stedet.

Tekst af Elisabeth Østergaard

Artsliste:

De røde nødder der ligger foran buketten, er agern.
Blåbær
Tyttebær
Revling
Lyng
Bregne
Gyvel
Tjørn
Kristtjørn
Enebær
Hyld
Pil
Brombær
Kaprifolie
Efeu
Eg
Fyr
Gran
Tsuga gran
Lærk
Birk

Arrangør: Vejen Kunstmuseum, Vejen-Brørup Havekreds og DN VejenForan februar-buketten ligger en brombærranke ved grenene med lav og bævresvampe, en lille støvsvamp og kogle fra en Douglasgran, hvor der mellem de små spidser er pyntet med ”kroner”.På kirkegården i Gesten står en fin Hansen Jacobsen-gravsten med blomsterbuket.


 

10. bukettur

Søndag den 17. februar 2019 kl 13-16

Gesten Kirkegård, Troldhedebanen og Langbjerg Plantage 
Arrangør: Vejen-Brørup Havekreds, Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling og Vejen Kunstmuseum 
Mødested: Gesten Kirke, Kirkevej 11, 6621 Gesten


På Gesten Kirkegård fortæller museumsleder Teresa Nielsen om et par af Niels Hansen Jacobsens gravsten med livsbekræftende plante-ornamenter. Fra kirken bevæger vi os ned mod Sporet til Tranekær Mose. Her følger vi stien over mosen, hvor en del af turen ligger på den gamle Troldhedebane, der blev nedlagt i 1968.

Turen går over Gesten Å og ind i Langbjerg Plantage. Vi passerer skydebanen og kommer op til festpladsen. Her ser vi mindesten over et par mænd, der stod centralt i beplantningen af heden. Stenen over Hedeselskabets grundlægger E.M. Dalgas blev sat i 1901, mens stenen over lægen August Pedersen kom til i 1930. Han var bror til Holger Pedersen, som vi mødte på den første BUKETTUR i maj 2018 som granitfigur ved Baldersbæk. Han var en af Dalgas’ uundværlige økonomiske støttere.

      

Dalgas-stenen (t.v.) blev sat i 1901 og August Petersen-stenen i 1930. ”Skulpturen” i midten er en gammel ellestamme, der står tilbage som et forbilledligt, helt naturligt insekthotel. I en hulning er der også blevet plads til en fuglerede!

Fra festpladsen fortsætter traveture til skovbørnehaven, hvor vi i tørvejr og ved bål kan nyde den medbragte kaffe.

Testturen primo februar foregik i tåge og regn, men vejret var mildt, og både fugle og planter vidner om, at foråret er lige på trapperne. Noget af det mest overraskende på turen var en lidt forkrøblet men sej lille gul mælkebøtte. Piletræerne har nu gæslinger, bøgetræernes knopper er store, og hasselen har rakler. Hybenroserne har tilmed udsprungne små lysegrønne blade. Landskabet præges dog stadig mest af frøstande af Rejnfan, Kongelys, Alm. Syre og Vejbred.

      

Traveturen når undervejs Sporet fra den gamle Gesten station – et smukt sted, også i tågedis! På vej over marken udpegede turens naturguide, Knud Feddersen, en standhaftig mælkebøtte!

Månedens buket er en fin blanding af disse rester fra sidste år og de nye forårsbebudere.

Artslisten til februars buket er som følger:

Gråpil, Lind, Elm, Bøg, Rødel, Hyld, Lærk, Grandis, Douglasgran, Rødgran, Sitkagran, Nordmansgran, Thuja, Cypres, Glansbladet Hæg, Eg, Fuglekirsebær, Alm. Røn, Birk, Hassel, Gyvel, Vejbred, Gråbynke, Alm. Syre, Kongelys, Agertidsel, Gederams, Lysesiv, Brombær, Rejnfan, Tagrør, Alm. Englesød (bregne).

 
Januar bukettenBrørup gl. kirkeBilledhugger Niels Hansen Jacobsens mest usædvanlige gravsten rejst over Hans Peter Andersen og hans familie står ved Brørup gamle Kirke ved landevejen mellem Kolding og Esbjerg.


9. bukettur

Søndag den 20. januar 2019 kl 13-16
Kom og vær med på nytårets første BUKETTUR søndag den 20. januar, hvor vi starter kl. 13 ved Brørup gamle Kirke på landevejen til Esbjerg. Stedet er en rejse værd alene for at se den vildeste og flotteste af de mange gravsten, som billedhugger Niels Hansen Jacobsen har sat rundt om i landet. Museumsleder Teresa Nielsen fortæller om stenen for Maren og Hans Peter Andersen, der må være sat en gang efter 1909. Den minder om en morkelsvamp i sin furede form. Billedhuggeren trækker på naturens organiske former, der tilbage i tid kan genkendes i vikingernes ornamentslyng. Bølgede former var højeste mode, da Niels Hansen Jacobsen i 1890’erne var bosat i Paris. På kirkegården ser vi også billedhuggerens lidt senere gravsten for Meta og C.H. Clausen, der døde i 1919.

Fra kirken går turen i bil ind i hjertet af Stilde Plantage hvor vi starter ved Hansen Jacobsens mindesten over C.H. Clausen og Vejens vigtigste borger, Johs. Lauridsen. Han grundlagde Alfa Margarine og mange andre af byens virksomheder og var med i alt nyt – også etablering af nogle af egnens mange plantager. Stenen for de to blev sat i Stilde Plantage i 1921. I bestyrelsen sad også Enrico Dalgas.

I plantagen slutter endnu en stemme sig til fortællingen om netop denne BUKETTUR. Den trækyndige Morten Thorøe, der arbejder med bæredygtigt anvendelse af skov- og naturressourcer taler bl.a. om PEFC certificeret skov. Det skovbrugsbevis fik Stilde Plantage den 30. juni 2011. Morten Thorøe fortæller lidt om, hvad det indebærer. Bæredygtig skovdrift skal give en god økonomi, beskyttelse af naturværdier og muligheden for kreative aktiviteter.

Når man vandrer i Stilde Plantage oplever man tydeligt dens anlæggelse og dermed en opdeling i parceller med hver deres brugstræ. De dominerende grantræer er: Rødgran, Ædelgran, Douglasgran, Grandis og Lærk. Ind i mellem findes parceller med Bøg og Eg. Omkring Stenbjerg på vej til minestenene findes en gruppe meget store egetræer og det samme er tilfældet ved selve mindestenene, som står omkring et vejkryds, hvor 4-5 skovveje mødes.
Da plantagen er anlagt i et udpræget hedelandskab – og da de forskellige bevoksninger oftest er en tæt vegetation med træer i lige rækker, har det været sin sag at finde materialer til den 9. buket. Og så er vi jo midt i januar måned, hvor mørke og måske nattefrost har sat sit præg på vegetationen. ”Men en granplantage fremstår nu altid meget grøn og med mos overalt i skovbunden. Så det er altid en god oplevelse at gå en tur i vinter-plantagen.” siger Mogens Kjær Poulsen, der er den botanikkyndige guide på turen, der laves i samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Vejen-Brørup Havekreds og Vejen Kunstmuseum.

På indsamlingsturen fandt Mogens Kjær Poulsen hassel i skovbrynet og en af dem var allerede begyndt at blomstre. Selv om frosten havde mærket raklerne, var der nye grene med støvende rakler. De blomstrer med deres gule han-rakler og med små hun-knopper med deres røde støvfang. En rigtig forårsbebuder – og tydelige rakler er der også på birk og el, som med deres grene giver et pift til buketten.

Ved at gå rundt i skoven, og især til skovbrynene, var det alligevel muligt at få materialer til en buket. Den består af følgende arter:
Blåtop, Regnfan, Perikon, Mangeløv, Engelsød, Gyvel, Rødel, Birk, Hvidel, Liguster, Hassel, Lyng og Blåbær. Desuden er tilføjet plantagens produktionstræer: Rødgran, Ædelgran, Grandis, Douglasgran, Lærk, Eg og Bøg. De to sidstnævnte har beholdt deres visne og gulnede blade og nåletræerne deres nåle med undtagelse af lærken.
Desuden fandt Mogens Kjær Poulsen kogler fra Rødgran og Sitkagran. De har fået plads på en pude af stjernemos foran buketten. Stjernemos er en af de mange mosser som præger skovbunden her om vinteren.


December buketten


8. bukettur
Fra Lintrup kirkegård til Viggos søer og pansergraven

Vi mødes på Lintrup Kirkegård ved Niels Hansen Jacobsens gravsten for folkemindesamler Hans Pilegaard. Til højre for ligger stenen for tre brødre, der alle bukkede under for Den Spanske Syge, der hærgede Europa i 1918-1919. Tæt på kirken findes en samling mindesten for sognets dansk- og tysksindede, der faldt under Første Verdenskrig. Den gamle grænse er der også et minde over.

 

Ved bækken i kanten af Præsteskoven ses her Buketbanden på prøvetur onsdag den 5.12. i koldt, men smukt vejr med en del sol.

Fra kirkegården går vi en knap 4 km rute ad slåede græsstier. Turen kan tilbagelægges i godt, solidt fodtøj – gerne vandrestøvler/gummistøvler. Langs markskel går vi ad ”Sporet ved Lintrup” over en bæk til Præsteskoven, også kendt som Lyngbjerg.

Viggos Søer – en herlig oase
Takket være nu afdøde Viggo Vestbjerg og den lokale entreprenør Tage Hauberg findes her på den ellers sumpede bakkeskråning i dag en smuk idyl. De fik anlagt tre forbundne søer og i dag passer frivillige på forbilledlig vis en afvanding omkring stierne. Fra den højeste til den laveste sø er der nok fald til et ”naturligt” springvand, der veksler mellem en stille piblen til en adskillige meter høj stråle. Ved afløbet er der konstrueret et møllehjul med overfald. Et indtryk af stedet kan man få her:
https://www.youtube.com/watch?v=r6uSmvw3BZo

 

 

Viggos Søer på Lyngbjerg er et dejlig sted at holde hvil.

 

Tæt ved Lintrup Kirke og nabo til stien ligger Lintrup Børnecenter, der over årene har haft stort udbytte af, at børnene ad stien går på opdagelse ved Viggos Søer og dér bliver fortrolig med naturen. Ved søerne er der borde, bænke, en overdækket bålplads og et shelter. Om vejret tillader søndag den 16. december, vil det her være oplagt at indtage medbragt kaffe, mens vi får historien om stedets tilblivelse.

Gudrun fra Wagners opera ”Niebelungens Ring” og en pansergrav…

Som en voldsom kontrast til idyllen ved Viggos Søer ligger der få meter borte en rekonstrueret strækning af en pansergrav. Den var en af de tre spærrestillinger, som værnemagtens overkomando i Berlin i foråret 1944 besluttede at få gravet på tværs af Syd- og Sønderjylland. Den omkring 73 km lange Gudrundstilling gik fra Vestkysten ved Ribe ind over Lintrup langs Kongeåen videre ad Gesten å, lille å, nord om Lunderskov af Åkjær Å og Kolding Å frem til Kolding by. Med god udsigt mod nord var det oplagt at bygge på den sydlige side af åløbene. På nettet kan man læse, at Gudrundstillings pansergrav var omkring 4 m dyb, 2-3 m bred i bunden og 5-6 m bred for oven. De stejle sider og det dybe hul ville bremse ethvert køretøj. Gudrunstillingen havde også beton- og pigtrådsspærringer, skyttegrave, løbegange og stillinger til maskingeværer, mortérer og kanoner. Viggo Vestbjerg havde kendskab til stedet, og da man begyndte at grave efter sporene, faldt jorden og en del af den gamle pansergrav åbenbarede sig.

Lige nord for Viggos Søer er der genskabt et lille stræk af pansergraven langs Gudrunstillingen, der blev gravet ud fra september 1944, mens arbejdet blev indstillet i løbet af foråret 1945.

Nordpå lå Brynhild-stillingen og syd for Kriemhild – alle tre er navne på meget forskelligartede kvindefigurer i den tyske komponist Richard Wagners operatrilogi ”Niebelungens Ring”. Wagner var Hitlers yndlingskomponist, og navne fra hans værker var oplagte at bruge til de anlæg, som man udskrev massevis af folk til. I den sene fase af krigen måtte man nøjes med det forhåndenværende. Gudrunstillingen blev udført som jordarbejde og graven foret med store mængder af træstammer konfiskeret i lokale skove. Ved håndkraft skabtes disse enorme gravearbejder. Omfanget er i dag stort set usynligt. Ved en lov nr. 327 af 7. juli 1945 blev det besluttet at tankgrave i hele landet skulle fjernes ved statens foranstaltning, uden udgifter for grundejerne.

Alene af Gudrundstillingen nåede man med massiv indsats ved udskrivning af krigsfangere, tyske arbejdere og soldater, medlemmer af det tyske mindretal og danske entreprenører – og trods bevidst langsomtarbejdende danske bidragydere – at få 58 km færdig i tiden fra den 8. september 1944 og frem mod, at tyskerne fortrak sydpå for ved Kriemhild-stillingen at kunne forsvare sig mod sydlige angreb.

 

December buketten

Da BUKETTUR-projektet startede, var der frygt for, om der overhovedet ville være noget interessant at plukke i disse mørke vintermåneder. Ret overraskende har det været, at der endnu her i december er mange friske grønne blade at sætte sammen med efterårets røde toner og de visne brun-orange blade. De stærke lyserøde/orange toner fra benved’en og de røde bær på Kristtornen lyser op i buketten. Lidt som en blomstrende papyrusplante tegner Vejbred-skeblad sig øverst i buketten med sit fine spind af tomme blomsterstande.

 

  

Undervejs blev det til tre spande fuld af materialer. På bænken kigger de ud over Lintrup-landskabet. Det blev Elin Rasmussen, et ungt naturtalent hos e-blomsten, der bandt decemberbuketten – her ses en god del af Ketty Viuffs medarbejdere.

På prøveturen så vi, at Bellis fortsat blomstrer overalt, selvom de små planter er stivfrosne, når man plukker dem. Vi fandt også Brunelle, smukke lilla blomster der fortsat klarer sig vældig fint i kulden. Som en ekstra farveklat ligger grenen med gul bævresvamp foran buketten.

 

Artsliste:

Bøg

Bregner

Kornel

Benved

Lærk

Birk

Cotoneaster

Rødel

Rødgran

Sitka gran

Fyrhindbær

Vild kørvel

Lyng

Spiræa

Dunhammer

Vejbred – skeblad

Nøkkeroser

Hundegræs

Bellis

Hyrdetaske

Stedmoderblomst

Draphavre

Mos

Lav

Gul bævresvamp

 Novemberbuketten


Midt på en tåget, diset dag kan man ved Kongeåen være heldig at få sol gennem en åbning i skydækket!


Med ryggen til Kongeåen ses ved lågen fra venstre Bent Sørensen, Kaj Lassen og Sophus Ejler Jepsen.


På den fine trampesti langs Kongeåen ses buketsamlerne - fra venstre Sophus Ejler Jepsen, Kaj Lassen og Bent Sørensen.


Buketten er bundet hos e-blomsten i Vejen.


7. bukettur 
Ravningtrappen og travetur langs Kongeåen søndag den 18. november kl 13-15 

Onsdag den 7. november gik prøveturen i den vestlige udkant af Vejen Kommune. Vi startede ved mødepunktet, Ravningtrappen - indtast Ravningvej 17, 6660 Lintrup og stop ved P-pladsen lige inden Esbjerg Kommune-skiltet.

 

ALLE er VELKOMNE til at tage del i den offentlige travetur søndag den 18. november med start kl. 13.

 

 
Bent Sørensen og Sophus Ejler Jepsen ved Kongeåen med siv og indtørret syre.   Billedhugger Sophus Ejler Jepsen plukker nogle knopper af den endnu blomstrende Gærde-Valmue.


Det er vigtigt at huske gode travestøvler eller meget gerne gummistøvler. Deltagere skal være godt gående i det kupperede terræn, men tempo er ingen forudsætning, da der jævnligt stoppes op for at studere væksterne.


Turen starter med, at billedhugger Sophus Ejler Jepsen fortæller om tankerne bag og arbejdet med fremstilling af Ravningtrappen - en del af Vejen Kunstmuseums projekt Egnsbeton 2014.  

 

 
På billedhugger Sophus Ejler Jepsens "Ravningtrappe" i Botaniserende Beton ses fra venstre kunstneren i snak med Kaj Lassen og Bent Sørensen fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling.   På Sophus Ejler Jepsens Ravning-trappe står en del af de indsamlede buketplanter med gode gule toner fra Høst-Borste og sene Mælkebøtter.

 

Farverig efterårsbuket
På prøvetur langs Kongeåen blev de fire ”prøvekaniner” – Kaj Lassen og Bent Sørensen fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling samt Sophus Ejler Jepsen og Teresa Nielsen fra Vejen Kunstmuseum – forundrede:
”Vi ventede os ikke mange farver på denne tid af året, men blev overraskede over at finde masser af gule toner fra struttende Smørblomster, der ellers plejer at have højsæson maj-juli, Høstborste, og sene mælkebøtter, lyserød fra Tvetand og lilla fra små Ager-Stedmoderblomster og fra en struttende Ager-Tidsel, der ellers har højsæson i juli-august! Det fremgår tydligt af artslistens blomsteringsperioder (sat i parentes), at planterne er helt ude af trit med ”plejer”. Det milde efterår og den sene regn har givet mange planter mod på en ofte uventet genblomstring.”


Bittersød Natskygge har vi mødt i blomst tidligere på sæsonen. Nu er det ved at være slut. Bladene tørrer ind og de små tomatlignende bær sidder i klaser.

Artslisten dækker planter set under sonderingsturen, hvor der er samlet ind til buketten. Det er dog ikke nødvendigvis alle vækster, der er kommet med i den endelige buket.


ARTSLISTE
Ager-Tidsel
Frisk og indtørret Syre
Brændenælder
Blomstrende Ager-Stedmoder (maj-okt.)
Blomstrende Røllike
Bladene af Vild-Kørvel
Afblomstret Storkenæb
Blomstrende Hyrdetaske (april-sept.)
Blomstrende Gærde-Valmue (juni-juli)
Blomstrende Smørblomster (maj-juli)
Blomstrende Høstborste (juli-okt.)
Blomstrende Mælkebøtter
Bittersød Natskygge med bær
Blomstrende Rød Tvetand (april-sept.)
Blomstrende Ærenpris (maj-juli)
Blomstrende Alm. Hønsetarm (maj-juni)
Blomstrende Takkeklap (juni-august)
Grå Bynke
Store blade af en Læge-Kulsukker
Diverse græsser og siv
En brombærranke
Pil
Tjørn

 


Oktobermåneds buket


E-blomsten i Vejen binder oktober
buketten.


Modersmålet i Skibelund Krat


Magnusstenen i Skibelund Krat

6. bukettur
Skibelund Krat søndag den 14. oktober kl. 13-16
Vi mødes ved festpladsen i Skibelund Krat, hvor vi hører om Niels Hansen Jacobsens Modersmålet og Niels Skovgaards Magnussten.
Plantagens vækster og historie belyses inden turen går ned over bakken. Undervejs ser vi på planter på vej mod Kongeåen forbi Stampes Gård og Friheden til Kongeåstien, hvor vi slutter omkring kl. 16.

Medbring gerne kaffe/te, der kan nydes ved borde/bænke ved Frihedsbroen.
Arrangør: Vejen Kunstmuseum, Vejen-Brørup Havekreds og DN Vejen
Mødested: Festpladsen, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

 

 

 

ARTSLISTE nedfældet af Elisabeth Østergaard:

Bøge

Druehyld

Dueurt
Ahorn/ær

Mangeløv

Eg

Løgkarse
Skovsalat

Contoneaster

Skræppe

Vild kørvel

Alm. hyld

Alm. røllike

Hundegræs

Syre

Gråbynke

Kongepen

Draphavre

Alm. rødkløver

Rejnfan

Lancet vejbred

Storkenæb

Fersken pileurt

Bittersød natskygge

Svinemælde

Blæresmælde

Ørnebregne

Brandbæger

Gederams

Tagrør

 
I Septemberbuketten er Rejnfan, Røn og Brombær de farvestrålende indslag mellem de markante dunhammere.
Ketty Viuff var godt tilfreds med de mange fine efterårsfund, der blev samlet om de markante dunham-mer fra vandhullet ved Kleinbanen i Rødding.Under indsamling langs Kleinbanen ses her fra venstre: Elisabeth Østergaard, Bent Sørensen, Mogens Kjær Poulsen og Ingeborg Schønberg under plukning af Mariebær.

5. BUKETTUR

Rødding søndag den 16. september kl. 13-16

Med Genforeningsstenen ved Højskoleengen som startpunkt har Bent Sørensen, Ingeborg Schønberg og Mogens Kjær Poulsen fra Danmarks Naturfredninsforenings lokalafdeling, Elisabeth Østergaard fra Vejen-Brørup Havekreds og Teresa Nielsen fra Vejen Kunstmuseum været på vandring for at forberede BUKETTUR nr. 5. Den finder sted søndag den 16. september kl. 13-16, hvor ALLE er velkomne. Her tilbydes en unik kombination af motion, planteviden, og kendskab til både kunst og lokalområder rundt om i Vejen Kommune. Arrangementet er gratis og alle er velkomne. Undervejs går turen forbi Festpladsen i Sommerlystskoven, hvor det er oplagt at holde en pause og evt. nyde sin medbragte kaffe.

Om september-buketten fortæller den botanikkyndige Mogens Kjær Poulsen: ”Dette er efterårets buket med Rejnfan, Brombær, Slåen, Røn og Mariebær. Det er også en buket efter en meget tør og varm sommer. I haverne ser vi æbletræer i blomst, samtidig med at de bærer moden frugt. Udenfor sæson er der også pludselig nye rabarber og langs vejene blomstrer engelskgræs. Altsammen meget forvirrende, og det er tydeligt at årets vækstsæson er gået på hæld, og næste måneds buket (oktober) bliver endnu mindre grøn.”

I artslisten over de planter, der undervejs blev plukket – og hvoraf mange fandt vej til buketten, som Ketty Vuiff har bundet hos e-blomsten – er der én med et fint navn og en sjov lille historie. Ved stien gennem Sommerlystskoven står Steffensurten, hvis høje stilke bærer masser af Præstelus. Sådan kaldes de burrede frø, som naturen har skabt til at hage sig fast på de forbipasserende – eksempelvis på præstens lange kjole, når han eller hun passerer på vej mod kirken!

 
Dunhamre blev indsamlet ved et vand-hul ved Kleinbanen.
  Ved Genforeningsstenen i Rødding ses spanden med de vækster, der blev indsamlet under traveturen.

Rundturen i Rødding starter ved de sten, som Niels Hansen Jacoben har hugget til minde om Genforeningen, Frimenighedens faldne 1914-1918 og Cornelius Appel. Dem fortæller Teresa Nielsen om og undervejs når vi også omkring hans mindesten på kirkegården på Søndre Tingvej.

ARTSLISTE nedfældet af Elisabeth Østergaard:

Skræppe
Lodden Dueurt
Svinemælk
Grå Bynke
Bittersød Natskygge
Mariebær (rose)
Rejnfan
Vejbred
Slåen
Dunhammer
Fersken Pileurt
Kongepen
Rødkløver
Brombær
Benved
Stilkeg
Alm. Mjødurt
Steffensurt
Dunet Gedeblad / kaprifolium
Ørnebregne
Røn

 

 

Tværs over Højskolengen ses Genforeningsstenen og Frimenighedskirken oven over Flors Allé i Rødding. 

 August måneds buket


Hos eblomsten i Vejen er Mette i gang med at binde august måneds buket.


Skelhøj


4. BUKETTUR

Søndag d. 19. august kl 13-15

Vi starter turen ved parkeringspladsen lige nord for Kongeåen på landevej 425, nord for Kongeåcamping. På turen fortæller vi om Eva Steen Christensens månebænk, Morten Modins trædesten. Begge er dele af Vejen Kunstmuseums projekt EGNSBETON 2014. Vi går forbi Tobøl gravhøjen og ad Kongeåstien.
Undervejs ser vi også på planter på stedet.

August måneds buket - Sensommer buket
Vi går igen langs Kongeåstien, og nu viser vegetationen tydeligt, at vi er i høstmåneden. Træer og buske med frugter og urter, der er afblomstret – Vi ser tidsler helt hvide med deres frø, som skal spredes.

Alle marker op til å-dalen er gule og ofte med rundballer eller bigballer.

Artslisten dækker planter set under sonderingsturen, hvor der er samlet ind til buketten. Det er dog ikke nødvendigvis alle vækster, der er kommet med i den endelige buket. Den er bundet af Mette hos e-blomsten i Vejen.

Her følger en ARTSLISTE over de indsamlede vækster:

Alm. Røn
Rød el
Eg
Ær
Glansbladet Hæg
Vortebirk
Klitrose
Alm. Mjødurt
Kål Tidsel
Ager Tidsel
Horse Tidsel
Høj Sødgræs
Lysesiv
Torskemund
Grå bynke
Regnfan
Alm. Røllike
Rørgræs
Dueurt
Brombær


Eva Steen Christensens Månebænk
 
Morten Modins Trædesten


Alle er velkomne. Arrangementet er gratis.

Arrangør: Vejen Kunstmuseum, DN Vejen og Vejen-Brørup Havekreds

Mødested:
P-pladsen, Ribevej 66, 6683 Føvling


Kontaktperson:
Kaj Lassen - tlf 75 39 21 69Juli måneds buket fra Foldingbro
 

Ved Karin Lorentzens Udkigspost ved Foldingbro ses Jette og Mogens Kjær Poulsen mens Elisabeth Østergaard står i forgrunden.
 

3. BUKETTUR

Vi mødtes søndag den 15. juli ved Genforeningshøjen ved Foldingbro, hvor vi hørte om Karin Lorentzens udkigspost – en del af Vejen Kunstmuseums projekt Egnsbeton-2014.

Derefter travede vi mod vest ad Kongeåstien.
Guide på turen var den botanikkyndige Mogens Kjær Poulsen fra Danmarks Naturfredningsforenings Lokalafdeling og museumsleder Teresa Nielsen, der fortalte om kunsten.

En gruppe har gik en prøvetur for at samle FOLDINGBRO BUKETTEN, som Mogens Kjær Poulsen gav følgende ord med på vejen:

Juli måneds buket - Højsommer buketten
Dens planter er indsamlet langs Kongeåen ved Foldingbro. Kongeåstien følger både åerne og vejene omkring Foldingbro. Buketten bliver derfor en blanding af planter fra å, eng og rabatter. Eksempelvis er Gul Snerre – også kaldet “Jomfru Marias Sengehalm” – en vejkantsvækst, mens Tagrør og Høj Sødgræs står helt ude ved åvandet som en friskgrøn bræmme i et ellers noget solvisnet sommerlandskab 2018.


Mogens Kjær Poulsen kigger på, mens Ketty Vuiff binder Foldingbro Buketten hos e-blomsten i Vejen.

Ketty Vuiff binder Foldingbro Buketten hos e-blomsten i Vejen.


Buketten er bundet af Ketty Vuiff hos e-blomsten i Vejen. Hun har komponeret den af de planter, der er indsamlet under prøvevandringen.

Her følger en ARTSLISTE over de indsamlede vækster:

Skræppe

Blåhat

Kærmysse/Dansk Ingefær

Katost

Forglemmigej

Ranunkel

Grenet pindsvineknop

Ager padderokke

Musevikke

Baldrian

Almindelig Mjødurt

Hundemad

Hvid Snerre

Almindelig Syre

Agertidsel

Blæresmælde

Sumpkællingetand

Almindelig Fredløs

Dueurt

Mirabel

Gul Snerre

Tagrør

Rørgræs

Rødkløver

Blåklokke

Pimpinelle

Hirsestar

Dagpragtstjerne

Rejnfan/Guldknop

Gærdesnerle

Horsetidsel

Høj Sødgræs

Lathyrus

Peberrod

Torskemund

Lugtløs Kamille

Stinkende Storkenæb

Kulsukker

Gederams

Samdstar

Gyvel

 

Som omtalt nedenfor har Vejen Kunstmuseum indledt et samarbejde med lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening (DN-lokalafd) og Vejen-Brørup-havekredsen om TOLV BUKETTER. Fra maj 2018 til april 2019 sættes der hver måned fokus på en lokalitet, hvor vi ser på udvalgte kunstværker samt egnens og årstidens aktuellet flora.

I samarbejdet peger museet på, at der er god kunst at se mange steder i omegnen, mens DN-lokalafd. har interesse i at få udbredt kendskab til de vilde planter her i vores natur. Den er fuld af oplevelser. Følg med og tag del i kunst- og natur-turene ud i landskabet. Se opfindsomheden blomstre, når der laves buketter året rundt – også om vinteren…
Juni måneds buket fra Skærsø.
Foto: Jydske Vestkysten.Mogens Kjær Poulsen fortalte om planterne i Holmeå-dal – her ved Anders Bundgaards Treherredssten, der anes bag hans hånd.

2. BUKETTUR

Den anden bukettur faldt sammen med markeringen af De vilde blomsters dag søndag den 17. juni , som blev markeret med en travetur ved Lobelie-søen.

Denne travetur var en ren blomstertur.

Mogens Kjær Poulsen fortæller: ”Maj måneds buket måtte nødvendigvis blive lysegrøn. Alt var nylig sprunget ud og mange træer, buske og urter var begyndt at blomstre.”

Der blev bundet en buket af nogle af de mange planter, der blev fundet undervejs:

Dunet gedeblad, Ørnebregne, Hvid Anemone, Majblomst, Skovstjerne, Liljekonval, Stor Fladstjerne, Liljekonval, Blåbær, Ager padderokke, Martsviol, Pors, Gul Iris, Engnellikerod, Skovsyre, Håret Frytle, Mark Frytle, Kragefod, Alm. Dueurt, Engkarse, Engkappeleje, Alm. Mjødurt, Pyramide Læbeløs.

Der var også en rig variation af buske og træer: Bøg, Stilkeg, Tørst, Bærmispel, Druehyld, Slåen, Birk, Bævreasp, Rødel, Alm. Hæg, Glansbladet Hæg, Hyld, Lærk og Alm. Røn.

 


Et kig ud over Holme å på vej ad den røde sti.

 
De mange fremmødte fik sig en overraskelse – en af den hede maj-måneds få byger og med epicenter netop over traveturen, så alle blev drivvåde. Det til trods var spørgelysten stor, og Mogens Kjær Poulsen gav kyndige uddybninger.


Projektets FØRSTE BUKET blev plukket i maj ved Baldersbæk.
Foto: Steen Rasmussen.

1. BUKETTUR

På parkeringspladsen ved Baldersbæk mødtes lørdag den 19. maj 30-40 nysgerrige sjæle til travetur i grossererplantagen fra Holger Petersens villa ned i engen og ud langs Holmeå. Guiderne på turen var Mogens Kjær Poulsen, der fortalte om planterne, mens Teresa Nielsen talte om billedhuggeren Anders Bundgaard og hans samspil med grosserer Holger Petersen. Turen gik ad Den røde rute, der er en sløjferute på Kyst til Kyst-stien.

BAGGRUND for projektet 12 BUKETTER

På Vejen Kunstmuseum skabte den retrospektive udstilling, CAMILLA BERNER – art & nature (1.12.2017-6.5.2018) masser af samtaler og nye, uventede samspil. Hun og museets gæster fik en enestående mulighed for at se udviklingen og sammenhænge i hendes virke.

Som Camilla Berners planteindsamlinger på Vejen Kunstmuseum knyttede an til tradition med fx maleren Ejnar Nielsens grøftekantsbuketter fra Gjern i 1910’erne, talte hendes nyeste billedserier – fra 2014 på Kongens Nytorv, 2016 fra Seoul i Sydkorea og 2017 fra Søby Brunkulslejr – til os i dag. Vi fascineres af de smukt komponerede planteindsamlinger, der ved nærmere øjesyn viser sig at bestå af ukrudt og vilde planter.

Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdelingen (DN-lokalafd) kom på besøg, og samarbejdsprojektet 12 BUKETTER opstod. Ud fra spørgsmål som: ”Hvad vokser der omkring museet og rundt i vores omegn?” spurgte vi hinanden, om vi – med skyldig hæder og tak til kunstneren – kunne bruge Camilla Berners tilgang til at se nærmere på og fremhæve naturen og egnen her, hvor vi bor…

12 BUKETTER peger på 12 lokaliteter, hvor vi ser på udvalgte kunstværker og plukker blomster til buketterne – én fra hvert sted og for hver måned i et år fra maj 2018 til april 2019. 

I Camilla Berners ånd vil medlemmer af DN-lokalafd’s plantegruppe for hver måned på et af de udvalgt steder lave en planteindsamling, der dokumenteres gennem en artsliste. Af de indsamlede planter bindes en professionel buket af Ketty Viuff fra e-blomsten i Vejen.

Måned for måned fotograferes hver buket. Månedens billede og dens planteliste får sin faste plads på Vejen Kunstmuseum og ude på folks computere. Via museets og DN-lokalafd’s indgange til de sociale medier præsenteres månedens fotografi med sin artsliste og evt. en uddybende tekst om væksternes muligheder og historier.